11 квітня 2023 року відбулася міжвідомча нарада на тему: «Аналіз стану ґрунтів та їх відновлення на землях сільськогосподарського призначення, які зазнали впливу військових дій»

12 Квітня, 18:28
Новини

11 квітня 2023 року за участю першого заступника Міністра аграрної політики та продовольства України  Тараса Висоцького у форматі ZOOM конференції відбулася міжвідомча нарада на тему: «Аналіз стану ґрунтів та їх відновлення на землях сільськогосподарського призначення, які зазнали впливу військових дій».  В нараді взяли участь більше 30 учасників серед яких представники центральних органів державної влади, керівники наукових установ Національної академії аграрних наук України та громадські організації. Від ННЦ «ІЗ НААН» в нараді взяли участь директор, доктор с.-г. наук,  член-кореспондент НААН  Микола Адамович Ткаченко і заступник директора ННЦ «ІЗ НААН» з наукової роботи з питань землеробства та рослинництва, кандидат с.-г. наук Лариса Петрівна Коломієць.  У вступній промові Тарас Висоцький (https://www.facebook.com/taras.vysotskyi) акцентував увагу на тому, що всі учасники наради являють собою цілісну команду, яка працює над проблемою відновлення родючості сільськогосподарських угідь, що постраждали в результаті військових дій.

        Під час наради генеральний директор ДУ «Інститут охорони ґрунтів України», доктор економічних наук, професор Юрій Олександрович Зайцев акцентував увагу на розроблені рекомендації науковцями Установи щодо відбору проб ґрунту з територій, які зазнали впливу бойових дій. В основу проєкту рекомендацій покладено протоколи відбору зразків та досліджень ґрунтового покриву з місць бойових дій, які розроблено і впроваджено американськими та європейськими військовими інженерами і науковцями. В протоколах описано способи відбору зразків ґрунту на місцях ураження внаслідок мінометних та артилерійських  обстрілів, стрілецької зброї, знешкодження боєприпасів, детонації авіабомб. Основною метою цих рекомендацій є правильність відбору ґрунтових зразків, отримання достовірних даних про стан навколишнього середовища, що дозволить прискорити розроблення програм рекультивації забруднених сільськогосподарських угідь.

         В.о. директора ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», доктор с.-г. наук, професор, академік НААН Святослав Антонович Балюк у своїй доповіді наголосив на тому, що в умовах воєнного та повоєнного часу суттєво змінюється структура землекористування та посівних площ через погіршення стану аграрної економіки, нестачу матеріально-технічних і трудових ресурсів, блокування транспортних потоків, скорочення внутрішнього попиту, зміну балансів виробництва, споживання, імпорту-експорту с.-г. продукції (Указ Президента України Питання Національної ради з відновлення України від наслідків  війни). На сьогоднішній день існує потреба в корегуванні державної земельної політики, удосконаленні нормативно-технічних документів щодо використання та охорони земель, зокрема, горм і правил у сфері землеустрою, нормативів у галузі охорони земель та відтворення родючості грунтів, перш за все тих, які були пошкоджені внаслідок надзвичайних ситуацій, збройної агресії та бойових дій.

Представниця ГО «Екодія», в.о. керівниці відділу з екологізації промисловості Марія Дячук презентувала результати аналізу впливу війни росії проти України на стан українських грунтів. Вона зазначила, що війна загострила проблему деградації ґрунтів, а висока інтенсивність бойових дій на окремих ділянках поставила під сумнів безпечність використання земель, що безпосередньо постраждали від військового впливу. Вирви від авіабомб та артилерійських обстрілів, заміновані території, знищена важка військова техніка, витік нафтопродуктів, випалені ділянки від пожеж, зсуви ґрунту тощо стали основними маркерами, що сигналізують про потужний вплив на стійкість ґрунтів до забруднень. Саме тому порушення ґрунтів спричиняють важкі соціально-економічні наслідки, як і на місцях, так і на національному рівні. Різка зміна ландшафтів потребує негайного та комплексного дослідження з подальшою розробкою політики управління забрудненими війною землями. Бездіяльність щодо окресленої проблеми ризикує спричинити пришвидшену ерозію ґрунтів, негативно вплинути на виробництво, поширення токсичної/ забрудненої сільськогосподарської чи іншого типу продукції, а також негативно впливати на здоров’я людей. Однак нині моніторинг оцінки стану ґрунтів і досі має фрагментарний характер.

Директор Інституту сільськогосподарської мікробіології та АПВ НААН Анатолій Михайлович Москаленко акцентував увагу присутніх на шляхах відновлення активності корисної мікробіоти ґрунтів, зазначивши, що стан багатьох ґрунтів України сьогодні оцінюється як деградаційний у біологічному відношенні, коли в ґрунтах відбуваються глибокі та, подекуди, негативно незворотні зміни в складі і кількості мікроорганізмів, активізуються процеси дегуміфікації, суттєво збіднюється біологічний склад біоценозів ґрунтів. За його словами багато агроценозів перетворилися в резерватори збудників хвороб. Амплітуда зазначених явищ викликає надзвичайно серйозну стурбованість, що, в перспективі, може негативно позначитись на продовольчій безпеці країни. Зазначивши здобутки мікробіологічної науки, він запропонував напрями відновлення мікробіологічно збалансованого стану ґрунтів.

Представник Міністерства оборони В.В. Дудар детально зупинився на ситуації, що склалася в результаті ведення бойових дій та охарактеризував їх вплив на хімічне і фізичне забруднення ґрунтів і водних об’єктів.

Окремо, у виступі була приділена увага проблемі пов’язаній з гуманітарним розмінуванням територій, що зазнали впливу військових дій та акцентовано увагу на тому, що землі які знаходяться у вибухонебезпечній зоні (рожевій) повинні попередньо проходити процедуру сертифікації при передачі їх до виробничого процесу.

Підсумовуючи результати міжвідомчої наради Тарас Висоцький підкреслив головну ціль заходу – зберегти ґрунти України та відновити їх родючість. Були озвучені конкретні механізми подальшої роботи щодо реалізації наданих пропозицій та конкретні терміни наступних зустрічей з відповідними поетапними підбиттями підсумків їх виконання.