Засідання спеціалізованої вченої ради Д 27.361.01

2 Квітня, 15:05
Події галузі Події землеробства Події інституту Спецрада

05 травня 2021 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.361.01 при ННЦ «Інститут землеробства НААН» відбудеться захист дисертаційної роботи Карбівської Уляни Миронівни на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук на тему: «Фітоценологічні й агротехнологічні основи підвищення продуктивності природних і сіяних травостоїв лучних угідь Карпатського регіону» за спеціальністю 06.01.12 – кормовиробництво і луківництво.

Науковий консультант – Кургак Володимир Григорович, доктор сільськогосподарських наук, професор, головний науковий співробітник відділу кормовиробництва ННЦ «Інститут землеробства НААН».

Офіційні опоненти:

Демидась Григорій Ілліч, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри кормовиробництва, меліорації і метеорології Національного університету біоресурсів і природокористування України МОН України;

Гетман Надія Яківна, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри рослинництва, селекції та біоенергетичних культур Вінницького національного аграрного університету МОН України;

Панахид Галина Ярославівна, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, вчений секретар Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН.

Автореферат (посилання)

Дисертація (посилання)

Відгуки офіційних опонентів:

Демидась Григорій Ілліч (посилання)

Гетман Надія Яківна (посилання)

Панахид Галина Ярославівна (посилання)

 

05 травня 2021 року о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.361.01 при ННЦ «Інститут землеробства НААН» відбудеться захист дисертаційної роботи Заяць Павла Степановича на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук на тему: «Продуктивність сої і пшениці озимої залежно від способів основного обробітку сірого лісового ґрунту та заходів контролювання сегетальної рослинності» за спеціальністю 06.01.01 – загальне землеробство.

Науковий керівник – Ткаченко Микола Адамович, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент НААН, заступник директора з наукової роботи ННЦ «Інститут землеробства НААН».

Офіційні опоненти:

Малярчук Микола Петрович, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу зрошуваного землеробства Інституту зрошуваного землеробства НААН;

Рожко Валентина Михайлівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри землеробства та гербології Національного університету біоресурсів і природокористування України МОН України.

Гангур Володимир Васильович, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри рослинництва Полтавської державної аграрної акадс МОН України

Автореферат (посилання)

Дисертація (посилання)

Відгуки офіційних опонентів:

Малярчук Микола Петрович (посилання)

Рожко Валентина Михайлівна (посилання)

Гангур Володимир Васильович (посилання)