Засідання спеціалізованої вченої ради Д 27.361.01

14 Вересня, 14:37
Події галузі Події землеробства Події інституту Спецрада

18 жовтня 2018 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.361.01 при ННЦ «Інститут землеробства НААН» відбудеться захист дисертаційної роботи Браценюка Володимира Юрійовича на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук на тему: «Формування продуктивності сої залежно від елементів технології вирощування в Західному Лісостепу» за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво.

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН Камінський Віктор Францевич, директор ННЦ «Інститут землеробства НААН».

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор Дзюбайло Андрій Григорович, завідувач кафедри екології та географії Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка МОН України;

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Кобак Світлана Ярославівна, завідувач лабораторії технології вирощування сої та зернобобових культур Інституту кормів і сільського господарства Поділля НААН.

Автореферат (посилання)

Дисертація (посилання)

Відгуки офіційних опонентів (посилання)

Відгук Дзюбайла А.Г.

Відгук Кобак С.Я.

 

18 жовтня 2018 року о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.361.01 при ННЦ «Інститут землеробства НААН» відбудеться захист дисертаційної роботи Гавришка Олега Степановича на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук на тему: «Трансформація властивостей ясно-сірого лісового поверхнево-оглеєного ґрунту за тривалого застосування добрив і періодичного вапнування у Західному Лісостепу» за спеціальністю 06.01.03 – агроґрунтознавство і агрофізика.

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Ткаченко Микола Адамович, заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу агроґрунтознавства і грунтової мікробіології ННЦ «Інститут землеробства НААН».

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН Балаєв Анатолій Джалілович, завідувач кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М. К. Шикули Національного університету біоресурсів і природокористування України МОН України;

доктор сільськогосподарських наук, професор Цвей Ярослав Петрович, завідувач відділу агроекомоніторингу і проблем землеробства Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН.

Автореферат (посилання)

Дисертація (посилання)

Відгуки офіційних опонентів (посилання)

Відгук Балаєва А.Д.

Відгук Цвея Я.П.