Засідання спеціалізованої вченої ради Д 27.361.01

20 Квітня, 14:36
Події галузі Події землеробства Події інституту Спецрада

24 травня 2018 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.361.01 при ННЦ «Інститут землеробства НААН» відбудеться захист дисертаційної роботи Єзерковського Артура Владиславовича на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук на тему: «Ефективність способів обробітку торфово-глейового ґрунту за вирощування жита озимого та гречки у Лівобережному Лісостепу» за спеціальністю 06.01.01 – загальне землеробство.

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Слюсар Іван Тимофійович, головний науковий співробітник відділу сівозмін і землеробства на меліорованих землях ННЦ «Інститут землеробства НААН».

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор Манько Юрій Прокопович, професор кафедри землеробства та гербології Національного університету біоресурсів і природокористування України МОН України;

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Лукащук Людмила Яківна, заступник директора з наукової роботи Інституту сільського господарства Західного Полісся НААН.

Автореферат (посилання)

Дисертація (посилання)

Відгуки офіційних опонентів (посилання)

 

 

24 травня 2018 року о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.361.01 при ННЦ «Інститут землеробства НААН» відбудеться захист дисертаційної роботи Волошина Володимира Миколайовича на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук на тему: «Формування та ефективне використання лучних травостоїв на сірому лісовому ґрунті Правобережного Лісостепу» за спеціальністю 06.01.12 – кормовиробництво і луківництво.

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор Кургак Володимир Григорович, головний науковий співробітник відділу кормовиробництва ННЦ «Інститут землеробства НААН».

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений працівник сільського господарства України  Демидась Григорій Ілліч, завідувач кафедри кормовиробництва, меліорації і метеорології Національного університету біоресурсів і природокористування України МОН України;

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Панахид Галина Ярославівна, вчений секретар Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН.

Автореферат (посилання)

Дисертація (посилання)

Відгуки офіційних опонентів (посилання)