XI Міжнародна науково-практична конференція «Поєднання науки, освіти, практичного виробництва і справедливого продажу якісної органічної продукції»

12 Серпня, 14:01
Події галузі Події землеробства Події інституту Спецрада

Шановні колеги!

 Міжнародна громадська організація «Асоціація учасників органічного виробництва «БІОЛан Україна» спільно з ННЦ «Інститут землеробства НААН», Іллінецьким державним аграрним коледжем організовує щорічну Одинадцяту міжнародну науково-практичну конференцію «Поєднання науки, освіти, практичного виробництва і справедливого продажу якісної органічної продукції».

Маємо за честь запросити Вас взяти участь у конференції.

Програма конференції передбачає розгляд актуальних питань сучасного органічного виробництва сільськогосподарської продукції:

– наукові основи розвитку галузей органічного землеробства і рослинництва на засадах ефективного використання агроресурсного потенціалу України;

– перспективи широкого запровадження органічного методу господарювання у садівництві (вітчизняний та зарубіжний досвід);

– переваги і проблеми ведення органічного картоплярства та овочівництва в  Україні – економічні важелі, маркетинг продукції, зв’язки між виробником і споживачем;

– органічне бджільництво як важливий напрям покращення екологічного стану в агроландшафтах і збереження здоров’я населення.

До роботи у конференції запрошуються представники владних структур, наукових установ і закладів вищої освіти, агропідприємств, виробники засобів захисту та удобрення, дозволених в органічному землеробстві, власники магазинів органічної продукції.

Програмою конференції передбачено ряд ознайомчо-демонстраційних заходів:

– ознайомлення з навчально-практичною базою коледжу з органічного виробництва;

– огляд яблуневого саду, який закладено для отримання органічної продукції;

– виставка і дегустація органічних продуктів, меду та вина.

Конференція відбудеться 9-10 вересня 2020 року за адресою:

Вінницька обл., м. Іллінці, вул. Студентська, 2, Іллінецький державний аграрний коледж, з дотриманням необхідних санітарно-епідеміологічних норм.

Початок роботи конференції – 1000

Програма конференції розробляється.

За результатами конференції буде опубліковано збірник тез доповідей.

Умови участі у конференції:

До 1 вересня 2020 р.  направити в оргкомітет на e-mail: iznaan@ukr.net

  • Заявку на участь у конференції.
  • Електронний варіант тез доповідей у форматі .doc, а також збережені окремими файлами ілюстрації.

Матеріали подаються українською, англійською або російською мовами у паперовому і  електронному варіантах, надруковані в редакторі Word 2003-2007, шрифт набору – Times New Roman, розмір  кеглю 14, міжрядковий інтервал – 1,5, формат А 4 з полями: ліве, праве, верхнє та нижнє – 2 см. Порядок абзацу виділяється відступом 1,25.

Структура рукопису:

УДК вказується в першому рядку сторінки і вирівнюється за лівим краєм;

ініціали та прізвище автора(ів), посада, науковий ступінь, вчене звання;

– назва установи;

–  назва – по центру (виділеними прописними літерами);

– обсяг – 2 сторінки.

Довідки щодо публікацій: Соколюк Юлія Олександрівна, тел.: (050) 063 53 28

Форма участі у конференції:

  • публікація матеріалів;
  • публікація матеріалів та усна доповідь;
  • усна доповідь;
  • участь без доповіді та публікації.

Календар конференції:

  • прийом заявок на участь та тез доповідей – до 01 вересня 2020 р.
  • робота конференції – 9-10 вересня 2020 р. з 1000

Для представників  наукових установ і закладів вищої освіти участь у конференції та публікація тез доповідей безкоштовна. Витрати на проїзд несе сторона, що направляє учасника.

Довідки щодо участі у конференції:

Асанішвілі Надія Миколаївна, тел. (044) 526 11 07; (050) 550 05 05

Будемо раді бачити Вас!

 

Анкета-заявка для участі у

XІ Міжнародній науково-практичній конференції

«ПОЄДНАННЯ НАУКИ, ОСВІТИ, ПРАКТИЧНОГО ВИРОБНИЦТВА І СПРАВЕДЛИВОГО ПРОДАЖУ ЯКІСНОЇ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ»

Назва файлу – прізвище (наприклад, Ivanenko_zayavka)

Прізвище, ім’я, по батькові______________________________________________

Назва установи________________________________________________________

Посада, науковий ступінь, вчене звання___________________________________

Назва доповіді________________________________________________________

Форма участі (виступ з доповіддю, заочна участь, як слухач)__________________

Телефон______________________________________________________________

Е-mail________________________________________________________________