Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду Торбанюк М.В.

27 Травня, 17:58
Події галузі Події землеробства Події інституту Спецрада

24 червня 2021 року о 12.00 год. на засіданні разової спеціалізованої вченої ради ДФ 27.361.001 відбудеться прилюдний захист дисертації  Торбанюк Марії Вікторівни на тему: «Створення вихідного матеріалу ранньостиглого помідора з підвищеним вмістом лікопену у плодах», поданої на здобуття ступеня доктора філософії
з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство»

спеціальності 201 «Агрономія»

Науковий керівник– Рудас Людмила Андріївна, кандидат сільськогосподарських наук, завідувач відділу рослинництва Черкаської державної сільськогосподарської дослідної станції ННЦ «Інститут землеробства НААН»

Голова ради – доктор с.-г. наук, професор Кургак Володимир Григорович,головний науковий співробітник відділу кормовиробництва ННЦ «Інститут землеробства НААН»

Рецензент – доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник Голодна Антоніна Василівна, головний науковий співробітник відділу технологій зернобобових, круп’яних і олійних культур ННЦ «Інститут землеробства НААН»

Рецензент – кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітникЛевченко Тетяна Михайлівна,провідний науковий співробітник відділу селекції і насінництва зернобобових культурННЦ «Інститут землеробства НААН»

Опонент – доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник Кондратенко Сергій Іванович, провідний науковий співробітник лабораторії генетики, генетичних ресурсів і біотехнологіїІнституту овочівництва і баштанництва НААН

Опонент – кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник Лещук Надія Василівна,заступник директора Українського інституту експертизи сортів рослин Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

 

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотація дисертації

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Дисертація

Відгуки офіційних опонентів:

Кондратенко Сергій Іванович (посилання)

Лещук Надія Василівна (посилання)

Відеозапис захисту (посилання)

Аудіозапис захисту (посилання)

Наказ про видачу диплома (посилання)