Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду Левченко О.С.

27 Травня, 17:49
Події галузі Події землеробства Події інституту Спецрада

24 червня 2021 року о 10.00 год. на засіданні разової спеціалізованої вченої ради ДФ 27.361.002 відбудеться прилюдний захист дисертації Левченко Ольги Сергіївни на тему: «Ідентифікація генетичного різноманіття тритикале озимого за ознаками придатності до переробки на біоетанол», поданої на здобуття ступеня доктора філософії
з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство»

спеціальності 201 «Агрономія»

 

Науковий керівник – Стариченко Василь Миколайович, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу селекції і насінництва зернових культур, ННЦ «Інститут землеробства НААН»

Голова ради – доктор с.-г. наук, професор Кургак Володимир Григорович,головний науковий співробітник відділу кормовиробництва ННЦ «Інститут землеробства НААН»

Рецензент – доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник Голодна Антоніна Василівна, головний науковий співробітник відділу технологій зернобобових, круп’яних і олійних культур ННЦ «Інститут землеробства НААН»

Рецензент – кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник Щербина  Олена Зіновіївна, завідувач відділу селекції і насінництва зернобобових культурННЦ «Інститут землеробства НААН»

Опонент – доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник Хоменко Світлана Олегівна, завідувач лабораторії селекції ярої пшениці Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН

Опонент – кандидат с.-г. наук, доцент Жемойда Віталій Леонідович, доцент кафедри генетики, селекції і насінництва ім. професора М.О. ЗеленськогоНаціонального університету біоресурсів і природокористування України МОН України

 

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотація дисертації

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Дисертація

Відгук офіційних опонентів:

Хоменко Світлана Олегівна (посилання)

Жемойда Віталій Леонідович (посилання)

Відеозапис захисту (посилання)

Аудіозапис захисту (посилання)

Наказ про видачу диплома (посилання)