Засідання спеціалізованої вченої ради Д 27.361.01

27 Січня, 14:29
Події галузі Події землеробства Події інституту Спецрада

1 березня 2018 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.361.01 при ННЦ «Інститут землеробства НААН» відбудеться захист дисертаційної роботи Штакала Віктора Миколайовича на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук на тему: «Продуктивність злакових лучних травостоїв різного видового і сортового складу на осушуваних органогенних ґрунтах Лівобережного Лісостепу» за спеціальністю 06.01.12 – кормовиробництво і луківництво.

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор Кургак Володимир Григорович, головний науковий співробітник відділу кормовиробництва ННЦ «Інститут землеробства НААН».

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор Мойсієнко Віра Василівна, завідувач кафедри рослинництва Житомирського національного агроекологічного університету МОН України;

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Бугрин Любомир Мирославович, завідувач лабораторії польового та лучного кормовиробництва Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН.

Автореферат (посилання)

Дисертація (посилання)

Відгуки офіційних опонентів (посилання)

 

1 березня 2018 року о 12 годині  на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.361.01 при ННЦ «Інститут землеробства НААН» відбудеться захист дисертаційної роботи Рудавської Наталії Миколаївни на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук на тему: «Формування продуктивності бобово-злакових травосумішей залежно від технологічних заходів вирощування в умовах Лісостепу західного» за спеціальністю 06.01.12 – кормовиробництво і луківництво.

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Коник Григорій Станіславович, перший заступник директора Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН.

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор Слюсар Іван Тимофійович, головний науковий співробітник відділу сівозмін і землеробства на меліорованих землях (ННЦ «Інститут землеробства НААН»;

кандидат сільськогосподарських наук, доцент Ковбасюк Павло Ульянович, доцент кафедри кормовиробництва, меліорації і метеорології Національного університету біоресурсів і природокористування України МОН України.

 

Автореферат (посилання)

Дисертація (посилання)

Відгуки офіційних опонентів (посилання)