Засідання разової спеціалізованої вченої ради – ГАВРИШ Я.В.

7 Лютого, 17:20
Події галузі Події землеробства Події інституту Спецрада

ГАВРИШ Ярослав Валерійович, тема дисертації: «Оптимізація складу люцерно-злакових травосумішей на суходолах Правобережного Лісостепу» (201 Агрономія).

Науковий керівник – Кургак Володимир Григорович, доктор сільськогосподарських наук, професор.

Контактна особа – учений секретар ННЦ «Інститут землеробства НААН»

Людмила КРАСЮК E-mail: iznaanaspirant@gmail.com
номер телефону: (095) 574-50-71

Інформація про захист:

Захист дисертації відбудеться за адресою: смт. Чабани, Фастівський р-н., Київська обл., вул. Машинобудівників, 2б, ННЦ «Інститут землеробства НААН»

Разову спеціалізовану вчену раду затверджено наказом директора ННЦ «Інститут землеробства НААН» від 06.02.2023 р. № 3 а у такому складі:

Голова ради – Слюсар Іван Тимофійович, головний науковий співробітник відділу сівозмін і землеробства на осушуваних землях ННЦ «Інститут землеробства НААН», доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН;

Рецензент –  Штакал Микола Іванович, головний науковий співробітник відділу селекції зернових культур ННЦ «Інститут землеробства НААН», доктор сільськогосподарських наук, с.н.с.;

Рецензент –  Пташнік Михайло Михайлович, завідувач відділу обробітку грунту і контролювання сегетальної рослинності ННЦ «Інститут землеробства НААН», кандидат сільськогосподарських наук;

Опонент – Демидась Григорій Ілліч, завідувач кафедри кормо виробництва, меліорації і метеорології Національного університету біоресурсів і природокористування України,  доктор сільськогосподарських наук, професор;

Опонент – Стоцька Світлана Василівна, доцент кафедри технологій у рослинництві Поліського національного університету,  кандидат сільськогосподарських наук, доцент.

Дисертація Гавриша Я.В. підписана кваліфікованим електронним підписом.

Рецензія Пташніка М.М.

Рецензія Пташника М.М. підписана кваліфікованим електронним підписом

Рецензія Штакала М.І. підписана кваліфікованим електронним підписом

Відгук Демидася Г.Л. 

Відгук Демидася Г.Л. підписаний кваліфікованим електронним підписом

Відгук Стоцької С.В.

Відгук Стоцької С.В. підписаний кваліфікаційним електронним підписом