Видавництво ННЦ ІЗ НААН

 • Матеріали Х міжнародної науково-практичної конференції 12 вересня 2019 року

Поєднання науки, освіти, практичного виробництва і справедливого продажу якісної органічної продукції

 • Ткаченко М.А., Кондратюк І.М., Борис Н.Є., Хімічна меліорація кислих грутів [Монографія]. Вінниця, ТОВ “ТВОРИ”, 2019. 318.с

Монографія_ Хімічна меліорація кислих грунтів_2019

 • Т.М.Левченко, Л.І. Перевертун, А.М. Проданик СЕЛЕКЦІЯ ПРОСА НА СТІЙКІСТЬ ПРОТИ САЖКИ [Монографія]. Вінниця ТОВ ТВОРИ, 2018. 178с.

Монографія_Селекція проса на стійкість проти сажки

 • Технологічні аспекти вирощування кормових люпинів у зоні Лісостепу України (Монографія). / А.В. Голодна. – Вінниця, ТОВ «ТВОРИ», 2018. – 380 с.

Монографія_Технологічні аспекти вирощування кормових люпинів у зоні Лісостепу України

Рекомендації

 1.  Адаптивні технології вирощування зернових колосових культур і кукурудзи : рекомендації / В.М. Юла, П.В. Романюк, В.В. Камінська, К.М. Олійник, Н.М. Асанішвілі, Б.В. Мушик, О.М. Дрозд. – Вінниця: ТОВ “Твори”, 2020.- 64с.
 2. Методичні рекомендації щодо організації території сільськогоспо­дарських підприємств на еколого­ландшафтній основі/Камінський В.Ф., Янсе Л.А., Коло мієць Л. П., Шевченко І. П., Повидало В. М., Штакал В. М., Шквир М. І. – Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2020. – 64 с.
 3. Науково-методичні рекомендації щодо технологій використання схилових земель за органічного землеробства / Л.П. Коломієць, І.П. Шев ченко, В.М. Повидало, В.М. Штакал, О.М Терещенко. – Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2020. – 32 с.
 4. Методичні рекомендації щодо оптимального набору, співвідно­шення та розміщення сільськогосподарських культур у різноротаційних сіво змінах Лісостепу України / І.В.Мартинюк, П.І. Бойко, Я.С. Цимбал, Т.Р. Кальчун, М.В. Бакумова. – Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2020. – 28 с.
 5. Методика проведення хімічної меліорації ґрунту за оптимізації удобрення культур сівозміни із застосуванням лужноземельних елементів і бактеріальних препаратів з урахуванням видового генотипного співвідношення культур і показників родючості ґрунту / Ткаченко М.А., Борис Н.Є. – Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2020. 52 с.
 6. Система мікробіологічних діагностичних показників ефективної та потенційної родючості сірого лісового ґрунту: методика визначення / І.М.Малиновська, М.А. Ткаченко, О.П. Сорока. – ВінницяТОВ «ТВОРИ», 2020. – С.28
 7. Проведення хімічної меліорації на сірих лісових ґрунтах: Науково-методичні рекомендації. / Мазур Г.А., Ткаченко М.А., Янсе Л.А., Кондратюк І.М. – Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2020.– 48 с.
 8. Особливості вирощування зернобобових культур у Лісостепу: науково-методичні рекомендації /В.Ф. Камінський, А.В. Голодна, С.П. Дворецька, О.Г. Любчич, М.С. Корнійчук, С.В. Поліщук /за науковою редакцією академіка НААН В.Ф. Камінського. Вінниця: ТОВ «Твори», 2020. 108с.
 9. Особливості вирощування круп’яних культур і сорго в Лісостепу: науково-методичні рекомендації / В.Ф. Камінський, Р.Є. Грищенко, О.Г. Лю бчич, О.В. Глієва; за редакцією В.Ф. Камінського. – Вінниця: ТОВ «Твори», 2020. – 40 с.
 10. Концепція розвитку системи еколого-агрохімічної оцінки ґрунту в агроландшафті / Г.В. Давидюк, Л.І. Шкарівська, І.І. Клименко, Н.І. Довбаш, С.Г. Корсун. – Вінниця: ТОВ «Твори», 2020. – 16 с
 11. Визначення ступеня екологічної деградованості ґрунту, методичні рекомендації / Г.В. Давидюк, Л.І. Шкарівська, І.І. Клименко, Н.І. Довбаш. – Вінниця: ТОВ «Твори», 2020. – 28 с.
 12. Рекомендації з використання дігестатів у агроценозах за органічного виробництва / Г.В. Давидюк, Л.І. Шкарівська, І.І. Клименко, Н.І. Довбаш. – Вінниця: ТОВ «Твори». 2020. – 28 с.
 13. Заходи з прискорення формативних процесів відтворення продуктивних трав’янистих екосистем та підвищення їх господарської цінності і природоохоронного значення: методичні рекомендації /В. Ф. Камінський, І. М. Малиновська, А. В. Боговін, В. Г. Кургак, М. М. Пташнік, С. М. Слюсар.–Вінниця:ТОВ «ТВОРИ», 2020.- 48 с.
 14. Екологічно безпечні технології вирощування багаторічних травостоїв за різних факторів біологічної інтенсифікації виробництва для забезпечення м’ясо-молочного поголів’я великої рогатої худоби дешевими і якісними кормами: науково-методичні рекомендації з органічного луківництва / В.Г. Кургак, С.С. Панасюк, С.М. Слюсар, Я.В. Гавриш, Н.І. Мартинюк; за наук. ред. доктора сільськогосподарських наук, професора В.Г. Кургака. – Вінниця :ТОВ «ТВОРИ», 2020. – 28 с.