Про журнал

ISSN 2414-9632 (Online), ISSN 2414 – 9624 (Print)

 

Збірник наукових праць Національного наукового центру «Інститут землеробства НААН»

Засновник – Національний науковий центр «Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України (https://zemlerobstvo.com)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації KB № 17638-6488 ПР від 29.03.2011 р.

Збірник наукових праць Національного наукового центру «Інститут землеробства НААН» входить до Переліку фахових видань України, в яких можуть публікуватися наукові статті з питань землеробства, рослинництва, кормовиробництва, генетики, селекції і насінництва.

У збірнику вміщено статті з теоретичних і практичних аспектів відновлення родючості ґрунтів, наукового обґрунтування створення високоефективних систем ведення землеробства і природокористування, комплексного підходу до системи удобрення сільськогосподарських культур, селекції та насінництва.

Статті публікуються українською, російською чи англійською мовами.

Періодичність виходу – 4 рази на рік. Збірник друкується за рішенням вченої ради ННЦ «Інститут землеробства НААН».

Журнал має свій сайт   https://zemlerobstvo.com

 

З повагою,

Головний редактор

Збірника наукових праць ННЦ «Інститут землеробства НААН»,

доктор сільськогосподарських наук, академік НААН

Камінський Віктор Францевич