Перевірка стану проведення досліджень на Панфильській дослідній станції ННЦ «Інститут землеробства НААН»

22 Червня, 16:04
Новини

21 червня 2022 року комісія ННЦ «Інститут землеробства НААН» під головуванням заступника директора з наукової роботи з питань землеробства і рослинництва Н.М. Асанішвілі здійснила перевірку в натурі стану проведення дослідів, передбачених тематичним планом науково-дослідних робіт у поточному році, а також стану насінницьких посівів і демонстраційного полігону кращих сортів сільськогосподарських культур на Панфильській дослідній станції в присутності директора станції Є.В. Задубинної, заступника директора станції з наукової роботи О.А. Тарасенко, керівників і відповідальних виконавців завдань.

Комісії були представлені польові досліди з виконання завдань, які виконують в межах Програм наукових досліджень НААН 2 «Системи землеробства за оптимізації землекористування в агроландшафтах» («Системи землеробства і землекористування»), 15 «Агробіологічні системи виробництва зерна в Україні. Селекція та насінництво кукурудзи і сорго» («Системи виробництва зерна»),  26 «Біоенергетичні ресурси».

Комісія встановила, що заплановані дослідження проводяться відповідно до тематичного плану і робочих програм. Дослідження ведуться на високому методичному рівні, що дозволить отримати науково обґрунтовані дані і на їх основі зробити відповідні висновки та одержати заплановані результати. Комісія відмітила добрий і задовільний стан посівів та належне оформлення дослідів.

Відповідальні виконавці кваліфіковано презентували схеми дослідів, методику їх закладання, представили первинну документацію і надали відповіді на питання членів комісії. Також під час проведення перевірки виконавцям була надана методична допомога з проведення досліджень.