Спецрада

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 27.361.01

Національного наукового центру «Інститут землеробства НААН»

 

При Національному науковому центрі  «Інститут землеробства НААН» з 1993 р. функціонує Спеціалізована вчена рада Д 27.361.01 із захисту докторських (кандидатських) дисертацій. За цей багаторічний період у спецраді успішно захищено 47 докторських та 306 кандидатських дисертацій, чим створено потужний кадровий потенціал сільськогосподарської науки, освіти і виробництва.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2019 р. № 975 Спеціалізованій вченій раді Д 27.361.01 надано право прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) сільськогосподарських наук за спеціальностями:

06.01.01 – загальне землеробство;

06.01.09 – рослинництво;

06.01.12 – кормовиробництво і луківництво

строком до 31 грудня 2019 року.

 

Склад спеціалізованої вченої ради Д 27.361.01

Голова ради:

 1. Камінський Віктор Францевич, д.с.-г.н., професор, академік НААН, директор, ННЦ «Інститут землеробства НААН», спеціальність 06.01.09.

Заступник голови:

 1. Сайко Віктор Федорович, д.с.-г.н., професор, академік НААН, радник дирекції, ННЦ «Інститут землеробства НААН», спеціальність 06.01.09;

Вчений секретар:

 1. Асанішвілі Надія Миколаївна, к.с.-г.н., с.н.с., вчений секретар, ННЦ «Інститут землеробства НААН», спеціальність 06.01.09.

Члени ради:

 1. Бойко Петро Іванович, д.с.-г.н, професор, головний науковий співробітник відділу, ННЦ «Інститут землеробства НААН», спеціальність 06.01.01;
 2. Голодна Антоніна Василівна, д.с.-г.н., с.н.с., головний науковий співробітник відділу адаптивних інтенсивних технологій зернобобових, круп’яних і олійних культур, ННЦ «Інститут землеробства НААН», спеціальність 06.01.09;
 3. Дегодюк Едуард Григорович, д.с.-г.н., професор, головний науковий співробітник відділу, ННЦ «Інститут землеробства НААН», спеціальність 06.01.12;
 4. Демидась Григорій Ілліч, д.с.-г.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН України, спеціальність 06.01.12;
 5. Демиденко Олександр Васильович, д.с.-г.н., заступник директора з наукової роботи, Черкаська державна сільськогосподарська дослідна станція ННЦ «Інститут землеробства НААН», спеціальність 06.01.03;
 6. Дзюбайло Андрій Григорович, д.с.-г.н., професор, завідувач Передкарпатського відділу наукових досліджень, Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН, спеціальність 06.01.09;
 7. Єщенко Володимир Омельянович, д.с.-г.н., професор, професор кафедри, Уманський національний університет садівництва МОН України, спеціальність 06.01.01;
 8. Коник Григорій Станіславович, д.с.-г.н., с.н.с., перший заступник директора, Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН, спеціальність 06.01.09;
 9. Корнійчук Микола Сергійович, д.с.-г.н., професор, головний науковий співробітник відділу, ННЦ «Інститут землеробства НААН», спеціальність 06.01.09;
 10. Кургак Володимир Григорович, д.с.-г.н., професор, головний науковий співробітник відділу, ННЦ «Інститут землеробства НААН», спеціальність 06.01.12;
 11. Мазур Генріх Адольфович, д.с.-г.н, професор, академік НААН, головний науковий співробітник відділу, ННЦ «Інститут землеробства НААН», спеціальність 06.01.01;
 12. Михайлов В’ячеслав Григорович, д.с.-г.н., професор, член-кореспондент НААН, головний науковий співробітник відділу, ННЦ «Інститут землеробства НААН», спеціальність 06.01.12;
 13. Мойсієнко Віра Василівна, д.с.-г.н., професор, завідувач кафедри, Житомирський державний агроекологічний університет МОН України, спеціальність 06.01.12;
 14. Слюсар Іван Тимофійович, д.с.-г.н., професор, головний науковий співробітник відділу, ННЦ «Інститут землеробства НААН», спеціальність 06.01.01;
 15. Ткаченко Микола Адамович, д.с.-г.н., с.н.с., заступник директора з наукової роботи, ННЦ «Інститут землеробства НААН», спеціальність 06.01.03;
 16. Цвей Ярослав Петрович, д.с.-г.н., професор, завідувач відділу, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН, спеціальність 06.01.01;
 17. Штакал Микола Іванович, д.с.-г.н., с.н.с., провідний науковий співробітник відділу, ННЦ «Інститут землеробства НААН», спеціальність 06.01.12.

 

За інформацією просимо звертатись:  ННЦ “Інститут землеробства НААН”, вул. Машинобудівників 2-Б, смт. Чабани, Києво-Святошинський район, Київська область, 08162. Вчений секретар спецради – Асанішвілі Надія Миколаївна, тел.: (044)526-11-07, (050)5500505; e-mail ради: d27.361.01_nscia@ukr.net