Відділ агроекології та аналитічних досліджень

Відділ агроекології та аналітичних досліджень

Лабораторію агроекології було створено у 1990 р. за ініціативи та під керівництвом доктора сільськогосподарських наук, академіка В.Ф. Сайка. Це перша лабораторія за напрямом «агроекологія», яка виникла в системі науково-дослідних установ Української академії аграрних наук. Перед лабораторією ставилося завдання проведення всебічної агроекологічної експертизи інтенсивних технологій вирощування зернових колосових, зернобобових культур та кукурудзи.  У 1993 по 2011 рік завідувачем лабораторії був кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник В.І. Гамалєй. Під його керівництвом проводились широкі дослідження в межах агросфери з метою отримання  інформації щодо регламентованого набору обов’язкових показників, які характеризують функціонування основних компонентів агроландшафту. Співробітниками відділу вперше в Україні:

  • опрацьовано методологічні засади екотоксикологічних досліджень в агроландшафтах Лісостепу;
  • розроблено методологію екотоксикологічного моніторингу територій сільських населених пунктів та рекомендації щодо благоустрою цих територій;

захищено патентами розробки:«Спосіб визначення фізіологічної ефективності кореневих бар’єрів у рослин до накопичення важких металів з ґрунту», «Спосіб визначення екологічної стійкості ґрунту у агроландшафтах», «Спосіб визначення насиченості ґрунту рухомими формами важкого металу», «Спосіб визначення придатності ґрунтів для вирощування окремих сільськогосподарських культур», «Спосіб використання сільськогосподарських земель, забруднених свинцем і кадмієм», «Спосіб визначення рекомбіногенної активності компонентів агроландшафту», «Спосіб визначення генотоксичності компонентів агроландшафту», «Спосіб виробництва хліба», «Пристрій для визначення повітропроникності ґрунту в стаціонарних умовах ППГ-1Л»

На сучасному етапі у відділі:

  • розробляються методи екологічного контролю систем землеробства та надаються рекомендації, які дозволяють відпрацьовувати безпечні технології вирощування сільськогосподарських культур та залучати до виробничої сфери території, забруднені полютантами;
  • удосконалюються засади проведення агроекологічного моніторингу завдяки поглибленому вивченню хімічних, фізико-хімічнних, біологічних процесів у компонентах агросфери;
  • розробляються проекти Державних  стандартів;
  • опрацьовуються основи  ведення органічного виробництва сільськогосподарської продукції в парцелярних господарствах населених пунктів;
  • виконується  агрохімічний   та токсикологічний аналіз проб ґрунту, рослин, води, мінеральних і органічних добрив, меліорантів з використанням сучасних методів  фотометрії, потенціометрії, атомної спектрофотометрії, полуменевої фотометрії, інфрачервоної спектроскопії та рефрактометричний аналіз.

Лабораторія відділу атестована Українським державним центром стандартизації та сертифікації „УКРАГРОСТАНДАРТСЕРТИФІКАЦІЯ”. Галузь атестації передбачає 54 види вимірювань, які застосовують при хімічному, фізико-хімічному та біохімічному аналізуванні ґрунтів, природних вод, рослин, добрив і меліорантів природного та синтетичного походження.

Очолює відділ доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Світлана Георгіївна Корсун. т: (044) 526-13-28, (050) 711-22-77 E-mail: analiz_ekology@i.ua