Select Page

Наукові основи виробництва органічної продукції в Україні

Description

Наукові основи виробництва органічної продукції в Україні: монографія. За ред. д-ра с.-г.н., проф., акад. НААН Я.М. Гадзала, д.с.-г. н., проф., чл.-кор.НААН В.Ф. Камінського. К.:Аграрна наука, 2016. 592 с.