Select Page

Відділ сільськогосподарської мікробіології та фізіології рослин

МалиновськаВідділ сільськогосподарської мікробіології та фізіології рослин створено у 2014 році як структурний підрозділ ННЦ «Інститут землеробства НААН» з метою розвитку пріоритетних фундаментальних та прикладних наукових досліджень в Україні і пов’язаних з ними землеробських та біотехнологічних розробок з урахуванням світових тенденцій розвитку науки.

Основні напрямки наукових досліджень:

 • Оцінка стану мікробних ресурсів агроекосистем та вивчення механізмів формування функціональної структури метагеному мікробних угруповань.
 • Вивчення взаємодії корисних мікроорганізмів з сільськогосподарськими рослинами і створення біопрепаратів комплексної дії, що забезпечують стійке підвищення продуктивності сільськогосподарських рослин в різних регіонах України.
 • Розробка наукових основ оцінки стану посівів сільськогосподарських культур на фізіологічному, генетичному, екосистемному рівнях.
 • Розробка фізіологічних методів моніторингу та прогнозування стану посівів сільськогосподарських культур в різних агрокліматичних зонах України.

Послуги і науково-консультаційна діяльність,які надаються з використанням широкого спектру експресних, польових та лабораторних методів досліджень:

 • оцінка структури ґрунтових мікробних угруповань, циркулюючих в системі «грунт-рослина» і розробка науково-методичних критеріїв їх вивчення;
 • моніторинг життєдіяльності рослин за умов впливу природних та антропогенних факторів (посухи, морозу, застосування агроприйомів, пестицидів);
 • оцінка впливу на рослини біотичних факторів довкілля: вірусні та бактеріальні хвороби;
 • експрес-визначення оптимальних доз хімічних добрив та біологічно активних речовин, що дає змогу контролю та оптимального застосування їх кількості та вмісту в продукції;
 • автоматизація досліджень в області фізіології рослин;
 • консультування з питань екологічно збалансованого розвитку агроекосистем за рахунок мікробних ресурсів;
 • консультації з сучасних комплексних досліджень аграрних властивостей ґрунтів, мікроорганізмів та аналіз характеру їх взаємодії з рослинами.

Відділ очолює доктор с.-г. наук Ірина Михайлівна Малиновська

тел. (044) 526-13-28, 067-92-96-047, Е-mail: irina.malinovskaya.1960@mail.ru

Відділом пропонується для використання під сільськогосподарські культури ряд бактеріальних препаратів:

 1. Нітрагін – це бактеріальний препарат, що містить клітини високоактивних бульбочкових бактерій, які здатні проникати в коріння бобових культур та утворювати кореневі бульбочки, в яких фіксується молекулярний азот атмосфери. При цьому покращується режим азотного живлення рослин, збільшується активність фотосинтезу та інших фізіологічних процесів. Крім того, бульбочкові азотфіксувальні бактерії синтезують біологічно активні речовини (вітаміни групи В, амінокислоти та регулятори росту), які покращують ріст рослин та підвищують їх стійкість до захворювань. В результаті цього підвищується урожайність зерна або зеленої маси (сіна) бобових, покращується їх якість, в ґрунт додатково  поступає з повітря 40-100 кг/га азоту, а також поліпшується екологічна стійкість і родючість ґрунтів. Для використання у виробництві відділом пропонується цілий ряд нових високоефективних  штамів (основних складових нітрагіну):

– під сою на основі бульбочкових бактерій Bradyrhizobium japonicum

634 б, 71Т, Нсб;

– під горох на основі бульбочкових бактерій Rhizobium leguminosarum 100, 200;

– під квасолю на основі бульбочкових бактерій Rh. phaseoli 8;

– під люпин білий і жовтий на основі бульбочкових бактерій Rh.lupini 21б, 367a;

– під вику на основі бульбочкових бактерій Rhizobium leguminosarum bv. vicae; під люцерну, конюшину та інші зерно-бобові культури.

Використання цих препаратів дозволяє отримувати додатково зерна 4,5-6,0 ц/га, підвищує вміст протеїну в зерні на 1,5-2,0%. Економічний ефект від їх використання (на прикладі сої – приріст урожайності 4,5 ц/га ) складає біля 4500 грн/га. Крім того, в грунт додатково поступає 40-60 кг/га біологічного азоту.

Вартість 1-ої гектарної дози нітрагіну розфасованої в поліетиленові пакети, становить 75 грн.

 1. Фосфонітрагін – це перший вітчизняний комплексний бактеріальний препарат на основі штамів бульбочкових бактерій (Br.japonicum 634 б) та фосформобілізувальних мікроорганізмів для підвищення врожайності та поліпшення якості зерна сої.

Використання цього препарату забезпечує приріст урожайності сої на 4,5-8,0 ц/га, нагромадження в ґрунті 60-80 кг біологічного азоту та додаткове використання 40-45 кг/га Р2Оважкодоступних фосфатів ґрунту. Економічний ефект від його використання (при мінімальному прирості урожайності сої 6,0 ц/га) складає 5400 грн/га. При цьому не враховується додаткове нагромадження в грунті 60-80 кг/га біологічного азоту та економії 40-45 кг/га Р2О5 фосфорних добрив.

Вартість 1-ої гектарної дози фосфонітрагіну розфасованої в поліетиленові пакети, становить 100  грн.

 1. Агробактерин – бактеріальний препарат на основі асоціативних азотфіксувальних мікрорганізмів для зернових культур (озимої та ярої пшениць, ячменю, кукурудзи, вівса, проса). Використання цього препарату забезпечує підвищення урожайності зернових на 3-5 ц/га та забезпечує додаткове нагромадження з повітря до 30 кг/га азоту. Економічний ефект від використання цього препарату (при мінімальному приросту – 3 ц/га зерна) складає 1000 грн./га. Використання агробактерину дозволяє на 25-50% зменшити або повністю відмовитись від обробки посівного матеріалу протруювачами насіння.

Вартість 1-ої гектарної дози агробактерину розфасованої в поліетиленові пляшки, становить 65 грн.

Усі вищенаведені препарати можуть бути використані сумісно із стимуляторами росту типу Емістим-С, Триман, Івін та інші. При  інокуляції насіння цими препаратами норма протруювачів зерна зменшується на 25-50%, або можна повністю відмовитись від обробки посівного матеріалу протруювачами.