Select Page

Набір до аспірантури у 2018 році

postgrad_3

ННЦ “Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України” оголошує прийом до аспірантури (докторантури) на здобуття наукового ступеня доктора філософії (доктора наук) на денну форму навчання за спеціальністю:

201 – Агрономія (спеціалізації:  загальне землеробство;  рослинництво; агрогрунтознавство і агрофізика;  агрохімія; селекція і насінництво; кормовиробництво і луківництво; екологія).

До заяви на ім’я директора інституту додаються такі документи:

° супровідний лист від організації, яка направляє на навчання;
°  особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою, завірений печаткою за місцем роботи (навчання);
°  характеристику-рекомендацію з останнього місця роботи;
°  автобіографію;
° копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням кваліфікації магістра;
° особам, які здобули вищу освіту за кордоном, встановлюється еквівалентність поданого диплома відповідно до «Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти», затвердженого наказом МОН України № 504 від 05.05.2015 року;
° копію додатку з повним переліком дисциплін, які викладались за ввесь період навчання, завірений за місцем роботи (навчання);
°  міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні С1 – С2 (за наявності), але не нижче  рівня В2.
°  медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-о (286-у);
° список опублікованих наукових праць і винаходів; копії опублікованих статей/тез (за наявності) або дослідницьку пропозицію ( реферат) з обраної спеціальності;
°  витяг з протоколу засідання вченої ради наукової установи чи вузу (для осіб, які рекомендуються до вступу до аспірантури, за наявності);
° довідку з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір проживати в гуртожитку);
° копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.

Для абітурієнтів із наукових установ мережі НААН – цільове (стаціонарне) навчання  з наступним направленням до установи після закінчення аспірантури.

Для бажаючих поступати до аспірантури Інституту з інших Міністерств і Відомств навчання за контрактом.

Надається гуртожиток.

В ННЦ «Інститут землеробства НААН» працює Спецрада із захисту дисертацій за спеціальностями: 06.01.01 – загальне землеробство; 06.01.09 – рослинництво; 06.01.12 – кормовиробництво і луківництво.

Правила прийому до аспірантури

Правила прийому до докторантури

Положення про приймальну комісію

Довідки за телефоном  (044) 526-15-66; (098) 416 45 75; ( 050) 647 78 01;

Личук Ганна Іванівна

E-mail: aspirant.nnciz@gmail.com

Facebook спільнота

Ваш кошик