Select Page

Набір до аспірантури у 2017 році

postgrad_3

УВАГА!!!

ТЕРМІН ПРИЙОМУ ЗАЯВОК ПРОДОВЖЕНО ДО 23.08.2017

ННЦ “Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України” оголошує прийом до аспірантури (докторантури) на здобуття наукового ступеня доктора філософії (доктора наук) на денну форму навчання за спеціальністю:

201 – Агрономія (спеціалізації:  загальне землеробство;  рослинництво; агрогрунтознавство і агрофізика;  агрохімія; селекція і насінництво; кормовиробництво і луківництво; екологія).

До заяви на ім’я директора інституту додаються такі документи:

° супровідний лист від організації, яка направляє на навчання;
°  особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою, завірений печаткою за місцем роботи (навчання);
°  характеристику-рекомендацію з останнього місця роботи;
°  автобіографію;
° копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням кваліфікації магістра;
° особам, які здобули вищу освіту за кордоном, встановлюється еквівалентність поданого диплома відповідно до «Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти», затвердженого наказом МОН України № 504 від 05.05.2015 року;
° копію додатку з повним переліком дисциплін, які викладались за ввесь період навчання, завірений за місцем роботи (навчання);
°  міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні С1 – С2 (за наявності), але не нижче  рівня В2.
°  медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-о (286-у);
° список опублікованих наукових праць і винаходів; копії опублікованих статей/тез (за наявності) або дослідницьку пропозицію ( реферат) з обраної спеціальності;
°  витяг з протоколу засідання вченої ради наукової установи чи вузу (для осіб, які рекомендуються до вступу до аспірантури, за наявності);
° довідку з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір проживати в гуртожитку);
° копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.

Для абітурієнтів із наукових установ мережі НААН – цільове (стаціонарне) навчання  з наступним направленням до установи після закінчення аспірантури.

Для бажаючих поступати до аспірантури Інституту з інших Міністерств і Відомств навчання за контрактом.

Надається гуртожиток.

В ННЦ «Інститут землеробства НААН» працює Спецрада із захисту дисертацій за спеціальностями: 06.01.01 – загальне землеробство; 06.01.09 – рослинництво; 06.01.12 – кормовиробництво і луківництво.

Правила прийому до аспірантури

Правила прийому до докторантури

УВАГА!!!

ТЕРМІН ПРИЙОМУ ЗАЯВОК ПРОДОВЖЕНО ДО 23.08.2017

Довідки за телефоном  (044) 526-15-66; (098) 416 45 75; ( 050) 647 78 01;

Личук Ганна Іванівна

Facebook спільнота

Ваш кошик