Select Page

Відділ первинного та елітного насінництва

ЯтчукПроводить наукові дослідження щодо підвищення насіннєвої продуктивності зернових культур та прискореного розмноження насіння без погіршення його якісних показників та врожайних властивостей, а також здійснює науковий пошук щодо удосконалення методики виробництва елітного насіння зернових культур з метою швидкого впровадження нових сортів.

Співробітники відділу розробляють якісно нову технологію вирощування ярих культур з урахуванням фракційного складу насіння, приймають участь в розробці державних стандартів України з питань

насінництва. Відділом вивчається попит на насіння сортів селекції Інституту на перспективу, ведуться первинні ланки насінництва по сортах пшениці озимої, жита озимого, тритикале озимого, пшениці ярої, вівса та гречки. Відділ сприяє забезпеченню посівним матеріалом всіх ланок первинного та елітного насінництва, створенню страхових і перехідних фондів насіння, забезпечує організаційну сторону виконання робіт.

Співробітники відділу здійснюють технологічний контроль за виробництвом насіння високих репродукцій (розсадників розмноження, супереліти, еліти) для забезпечення посівним матеріалом

ліцензіатів згідно ліцензійних договорів, а також господарств Київської області – для своєчасного

проведення сортооновлення та сортозміни, приймають участь в організації проведення курсів державних та позаштатних інспекторів Київської області з інспектування насінницьких посівів, відповідають за підготовку насінницьких посівів до польового інспектування.

Очолює відділ кандидат сільськогосподарських наук

Валентин Якович Ятчук

(044) 526-03-78

E-mail: seediz@ukr.net