блащукЧеркаська державна сільськогосподарська дослідна станція ННЦ «Інститут землеробства НААН» створена шляхом реорганізації Черкаського інституту агропромислового виробництва НААН України. Основні напрямки наукової діяльності спрямовані на вирішення проблемних питань в галузях рослинництва та землеробства, зокрема: – виконання функцій державної сільськогосподарської дослідної станції як регіонального Центру наукового забезпечення агропромислового виробництва Черкаської області; – розроблення ґрунтозахисних систем землеробства і екологічно безпечних технологій вирощування сільськогосподарських культур в умовах нестійкого зволоження центрального Лісостепу України; – селекція і насінництво зернових та овочевих культур; – вирощування і реалізація племінного молодняку свиней. За останні десять років значно розширено тематику досліджень, серед яких є пріоритетні у вітчизняній аграрній науці. Розроблені теоретичні основи і практичні заходи ведення ґрунтозахисної енергозберігаючої системи землеробства в умовах зони нестійкого зволоження Лісостепу. Розроблені типи різноротаційних сівозмін для агроформувань з різною формою власності на землю. З питань рослинництва дослідження зосереджені на селекції гібридів кукурудзи для Лісостепу і Полісся (ФАО 150-330) з використанням методів експериментального мутагенезу. Проводиться селекційна робота зі створення мутантних сортів пшениці озимої високої зимо- та морозостійкості, з урожайністю 6,5-6,8 т/га зерна, вмістом білка 12-14 %, клейковини – 26-28 %. За роки існування установи науковцями створено понад 80 об’єктів інтелектуальної власності, зокрема 2 сорти жита озимого, понад 50 гібридів кукурудзи, 1 сорт люпину, 22 сорти і 1 гібрид томата, 1 сорт редиски, 7 сортів ячменю ярого, одержано понад 25 патентів на винаходи, 70 авторських свідоцтв на сорти та гібриди рослин. Результати досліджень висвітлені у наукових працях, серед яких 20 книг та монографій, понад 30 рекомендацій. На базі установи регулярно відбуваються міжнародні, загальнодержавні та регіональні наради, конференції, семінари, дні поля. На станції значна увага надається підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації. В аспірантурі навчаються 7 наукових співробітників без відриву від виробництва. Наявний науковий потенціал відповідає потребі у наукових кадрах і на сучасному етапі забезпечує виконання досліджень з пріоритетних напрямків у повному обсязі. Очолює станцію кандидат сільськогосподарских наук Михайло Іванович Блащук Тел. (04733) 44-343 E-mail: smilachiapv@ukr.net