Select Page

Сектор підготовки наукових кадрів та міжнародних зв’язків

DSC_0046Аспірантура ННЦ “Інститут землеробства НААН” відкрита у 1945 р. Згідно рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 23.04.2002 р. (протокол 5/4-5) щодо перереєстрації діючої аспірантури і докторантури в наукових установах та наказу Міністерства освіти і науки України № 112 від 28.02.2003 р. в інституті затверджено перелік спеціальностей, за якими ведеться підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації: 06.01.01 – загальне землеробство; 06.01.09 – рослинництво; 06.01.04 – агрохімія; 06.01.03 – агрогрунтознавство і агрофізика; 06.01.12 -кормовиробництво і луківництво; 06.01.05 – селекція і насінництво; 06.01.11 – фітопатологія; 03.00.15 – генетика; 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Готуються фахівці із зазначених вище спеціальностей за державним замовленням для ННЦ «Інститут землеробства НААН», мережі його дослідних станцій та інших регіональних сільськогосподарських науково-дослідних установ НААН. На умовах контракту – для Державних установ інших Міністерств і Відомств та вищих навчальних закладів України. На даний час в ННЦ «Інститут землеробства НААН» за цільовим направленням навчаються 30 аспірантів із 14 наукових установ мережі НААН. За весь період існування аспірантури закінчили і захистили кандидатські дисертації 830 здобувачів наукового ступеня. Нині проходять аспірантську підготовку 61 аспіранти у т.ч. 27 – з відривом від виробництва. З 1994 року при Інституті відкрита докторантура. За цей час закінчили і захистили докторські дисертації 23 докторанти. Очолює сектор кандидат сільськогосподарських наук, Ганна Іванівна Личук Тел. (044) 526-15-66, E-mail: aspirant_nnciz@mail.ru