Select Page

Відділ економіки

Відділ організовано в 1945 році. Наукові дослідження відділу впродовж терміну його функціонування  були направлені на вирішення проблеми зростання економічної ефективності виробництва продукції рослинництва. Розроблені і запропоновані органам державного управління та сільськогосподарським підприємствам цілий ряд комплексних рішень та пропозицій щодо покращення розміщення виробництва окремих видів продукції, ефективності функціонування зерно-продуктових та зерно-олійних комплексів держави, практичні рекомендації  з підвищення продуктивності праці та прибутковості виробництва за рахунок розроблення найефективніших систем організації використання виробничих ресурсів у технологіях вирощування культур на різних етапах розвитку землеробства.

Основні напрями роботи відділу:

–  прогнозування рівня, структури та ефективності виробництва продукції рослинництва з урахуванням тенденцій розвитку внутрішнього та зовнішнього продовольчих ринків;

– розроблення методології та методичних принципів формування організаційно-економічного механізму ефективного використання виробничих ресурсів у технологіях вирощування сільськогосподарських культур;

– оптимізація виробничої структури сільськогосподарських підприємств залежно від типу системи землеробства в різних ґрунтово-кліматичних та організаційно-економічних умовах;

–   розроблення інвестиційних проектів в землеробстві сільськогосподарських підприємств та комплексу заходів щодо ефективного освоєння інвестицій;

– здійснення економічного, енергетичного та статистично-математичного оцінювання моделей технологій, а також результатів польових дослідів з визначення ефективності окремих їх елементів.

Володіючи необхідним інтелектуальним потенціалом, відділ може надавати органам державного управління і суб’єктам господарювання послуги з розроблення інвестиційних проектів в галузі землеробства та науково-консультативного забезпечення ефективного їх освоєння в сільськогосподарських підприємствах.

Відділ очолює кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Микола Васильович Душко.

Тел. (044) 526-10-07 E-mail:ekonomikazemledel@gmail.com