Select Page

Наукова школа Михайлова В. Г.

Наукова школа головного наукового співробітника відділу селекції і насінництва зернобобових культур ННЦ «Інститут землеробства НААН», член-кореспондента НААН, доктора сільськогосподарських наук, професора, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки Михайлова Вячеслава Григоровича.

Михайлов Вячеслав Григорович народився в 1936 р. Закінчив у 1960 р. агрономічний факультет Уманського сільськогосподарського інституту (нині Уманський національний університет садівництва) і здобув кваліфікацію вченого агронома.

У колі наукових інтересів Вячеслава Григоровича Михайлова знаходяться генетика, селекція, насінництво та сортова технологія вирощування сільськогосподарських культур. Ним узагальнені експериментальні та теоретичні дослідження з наукових основ селекції, а також створені та впроваджені у виробництво нові високопродуктивні, скоростиглі, стійкі до хвороб сорти сої і квасолі.

В.Г.Михайлов опублікував понад 180 наукових праць, які широко відомі як в Україні, так і за її межами, підготував 10 кандидатів та 2 докторів  сільськогосподарських наук, є членом Спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій при ННЦ «Інститут землеробства НААН» та членом Експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОН України з агрономії та лісового господарства, а також членом редакційної колегії журналу «Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів» і членом редколегії збірника наукових праць «Фактори експериментальної еволюції організмів», має понад 40 авторських свідоцтв та патентів на сорти рослин.

Нагороджений медалями СРСР, а також медалями ВДНГ СРСР та ВДНГ УРСР, медаллю ім. М.І. Вавилова, відомчими Почесними грамотами та Подяками, орденом «За заслуги» III ступеня.

Аспіранти і науковці, які проводили дослідження за наукового керівництва Михайлова В.Г. і захистили дисертації на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата сільськогосподарських наук

№ з/п Прізвище ім’я та по батькові здобувача Тема дисертаційної роботи Спеціальність Місце захисту (спец. рада) рік
Доктори наук

 

1. Солодюк Наталія Володимирівна Ефективність індукованого мутагенезу та рекомбіногенезу в селекції жовтого та білого люпину 06.01.05 – селекція і насінництво ННЦ «Інститут землеробства НААН» 1996
2. Гірко Володимир  Сергійович Нетрадиційні методи створення селекційного матеріалу пшениці 06.01.05 – селекція і насінництво ННЦ «Інститут землеробства НААН» 1999
Кандидати наук

 

1. Ковальчук Наталія Яківна Селекція сортів сої для західних регіонів України 06.01.05 – селекція і насінництво Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва 1970
2. Заболотний Григорій Михайлович Вдосконалення елементів технології вирощування сої в південному Лісостепу та підвищення ефективності використання продуктів її переробки 06.01.09 – рослинництво ННЦ «Інститут землеробства НААН» 1999
3. Щербина Олена Зіновіївна Особливості успадкування важливіших ознак у гібридів культурної з дикою уссурійською. 06.01.05 – селекція і насінництво ННЦ «Інститут землеробства НААН» 2000
4. Романюк Лідія Сергіївна Особливості мінливості кількісних ознак у гібридів сої та їх використання в селекції скоростиглих сортів 06.01.05 – селекція і насінництво ННЦ «Інститут землеробства НААН» 2004

 

5. Жмурко Оксана Василівна Особливості фенотипового прояву реакції сої на фотоперіод та їх використання в селекції 06.01.05 – селекція і насінництво ННЦ «Інститут землеробства НААН» 2002
6. Ємець Олена Анатоліївна Особливості мінливості і успадкування абортивності плодоелементів та їх використання в селекції сої на продуктивність. 06.01.05 – селекція і насінництво ННЦ «Інститут землеробства УААН» 1995
7. Корецький Артем

Петрович

Селекція сої на стійкість до пероноспорозу 06.01.05 – селекція і насінництво ННЦ «Інститут землеробства НААН» 2002
8. Марущак Павло Григорович Удосконалення елементів технології вирощування скоростиглих сортів сої Правобережному Лісостепу України 06.01.09 – рослинництво ННЦ «Інститут землеробства НААН» 2005
9. Стариченко

Василь

Миколайович

Успадкування тривалості періоду вегетації сої та його зв’язок з елементами продуктивності 06.01.05 – селекція і насінництво ННЦ «Інститут землеробства НААН» 2008

 

10. Слісарчук

Микола

Віталійович

Генетична природа ознаки «фасціація стебла» сої та її використання в селекції 06.01.05 – селекція і насінництво ННЦ «Інститут землеробства НААН»

 

2009