Select Page

Наукова школа Кургака В. Г.

Наукова школа доктора сільськогосподарських наук, професора, академіка Української технологічної академії, Кургака Володимира Григоровича. 

Володимир Григорович Кургак, головний науковий співробітник відділу кормовиробництва ННЦ “Інститут землеробства  НААН України” – відомий в Україні та за її межами вчений в галузі луківництва і кормовиробництва.

Народився 18 липня 1949 р. в с.  Перебудова Ніжинського району Чернігівської області. У 1971 р. закінчив Полтавський сільськогосподарський інститут (агрономічний факультет) і здобув кваліфікацію вченого агронома, у 1995 р. захистив дисертацію «Еколого-біологічні і агротехнічні основи створення високопродуктивних сіяних луків на Поліссі України» на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук, а у 1998 р.  отримав звання професора за цією ж спеціальністю.

Наукові інтереси пов’язані, в основному, з розробленням і удосконаленням технологій поліпшення природних кормових угідь,  створення й раціонального використання культурних сінокосів і пасовищ. Розробив еколого-біологічні й агротехнічні основи формування та раціонального використання лучних агрофітоценозів у Поліссі і Лісостепу України, обґрунтував шляхи підвищення кормовиробничої і природоохоронної ролі природних кормових угідь в агро ландшафтах та  альтернативного їх  використання, а також шляхи підвищення ефективності застосування біологічних факторів інтенсифікації кормовиробництва і луківництва.

Є членом Спеціалізованої вченої  ради при ННЦ «Інститут землеробства НААН» і редколегій ряду  журналів, офіційним  представником від України у Європейській федерації луківників і  нештатним експертом у Національному агентстві з акредитації. Нагороджений медалями «Почесна відзнака УААН» й «Знак пошани», а розробки  відзначені дипломами та грамотами.

Автор близько 200 наукових праць, у тому числі – 10 книг, 3 – патентів і 30 – Державних стандартів України з питань кормовиробництва і луківництва. Підготував 8 кандидатів сільськогосподарських наук.

 

Здобувачі, які проводили дослідження  за наукового керівництва професора Кургака В.Г. і захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук

п/п

Прізвище, імʼя  та по батькові здобувача Тема дисертаційної роботи Спеціальність Місце захисту

(спецрада)

Рік
1 2 3 4 5 6
1 Корчемний Віктор Петрович Вплив різних видів і сортів  бобових трав та мінеральних азотних добрив  на продуктивність низинних лук  Полісся України 06.01.12 – кормовиробництво і луківництво ННЦ

«Інститут землеробства,

Київ

(Д 27.361.01)

1998
1 2 3 4 5 6
2 Соляник Олена Петрівна Продуктивність бобово-злакових травосумішок  залежно від режимів їх використання на низинних луках Полісся України 06.01.12 – кормовиробництво і луківництво Інститут землеробства УААН,

Київ

(Д 27.361.01)

2000
3 Лукʼянець Олександр Петрович Продуктивність лучних травостоїв за різних систем удобрення і режимів використання на суходолах Лісостепу України 06.01.12 – кормовиробництво і луківництво Інститут землеробства,

УААН,     Київ

(Д 27.361.01)

2004
4 Малинка Леся Вікторівна Продуктивність низинних лук Полісся України залежно від строків підсівання багаторічних бобових трав 06.01.12 – кормовиробництво і луківництво Інститут землеробства УААН,

Київ

(Д 27.361.01)

2005
5 Товстошкур Віталій Миколайович Продуктивність багаторічних травостоїв за різних способів їх створення та удобрення в Лівобережному Лісостепу 06.01.12 – кормовиробництво і луківництво ННЦ «Інститут землеробства НААН», Київ

(Д 27.361.01)

2011
6 Сукайло Михайло Віталійович Продуктивність видів і сортів баторічних трав та їх сумішей на сірих лісових ґрунтах Лісостепу 06.01.12 – кормовиробництво і луківництво ННЦ «Інститут землеробства НААН, Київ

(Д 27.361.01)

2012
7 Гаврик

Сергій Станіславович

Продуктивність сіяного злакового травостою залежно від  доз добрив  і режимів використання на сірих лісових ґрунтах Лісостепу 06.01.12 – кормовиробництво і луківництво ННЦ «Інститут землеробства НААН, Київ

(Д 27.361.01)

2013
8 Цимбал Ярослав Станіславович Добір кормових культур для зеленого конвеєра за різного удобрення у Правобережному Лісостепу 06.01.12 – кормовиробництво і луківництво ННЦ «Інститут землеробства НААН, Київ

(Д 27.361.01)

2016