Select Page

Наукова школа Слюсаря І. Т.

Наукова школа доктора сільськогосподарських наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Слюсаря Івана Тимофійовича.

Слюсар Іван Тимофійович народився в 1939 р. Закінчив у 1966 р. Українську сільськогосподарську академію (агрономічний факультет) і здобув кваліфікацію вченого агронома. Основні напрями науково-педагогічної діяльності пов’язані з меліоративним землеробством, кормовиробництвом, луківництвом та екологією довкілля. Лауреат премії УААН “За видатні досягнення в аграрній науці” (2001 р.). Опублікував понад 260 наукових праць, у тому числі 21 монографія та підручники (у співавторстві), має 6 патентів на винаходи. Підготував 20 кандидатів та 2 доктори сільськогосподарських наук.

 Аспіранти і науковці, які проводили дослідження за наукового керівництва Слюсар І.Т. і захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук

№ з/п Прізвище ім’я та по батькові здобувача Тема дисертаційної роботи Спеціальність Місце захисту (спец. рада) Рік
1 2 3 4 5 6
1. Никитюк Олександр Андрійович Агроекологічна та енергетична оцінка кормових сівозмін на осушуваних староорних органогенних ґрунтах  Лісостепу України 06.00.01.

Загальне землеробство

Інститут землеробства УААН м. Київ 1996
2. Проненко Микола Миколайович Розробка інтенсивної природоохоронної ланки кормової сівозміни з коротким польовим періодом на органогенних ґрунтах Лісостепу України 06.00.02

Меліорація та зрошуване землеробство

Інститут гідротехніки і меліорації УААН м. Київ 1997
3. Кодинський Володимир Миколайович Продуктивність багаторічних трав у кормовій сівозміні на осушених органогенних ґрунтах Лісостепу України. 06.01.02.

Меліорація та зрошуване землеробство

Інститут гідротехніки і меліорації УААН м. Київ 1997
4. Метелюк Василь Васильович Ефективні та екологічно збалансовані кормові сівозміни на осушуваних торфових ґрунтах Полісся 06.01.02. сільськогосподарські меліорації (сільськогосподарські науки) Інститут гідротехніки і меліорації УААН м. Київ 1999
5. Ткачук Святослав Олександрович Енергозберігаючі та природоохоронні кормові сівозміни на меліорованих торфовищах Лісостепу України 06.01.01 загальне землеробство Інститут землеробства УААН м. Київ 1999

 

6. Джаявікрама Джанака Джагат Вплив мікродобрив на формування врожаю і якість кукурудзи на силос, вирощуваної на органогенних ґрунтах Лісостепу України 06.01.01 загальне землеробство Інститут землеробства УААН м. Київ 2000
7. Мануша Іван Григорович Вплив тривалості лучного періоду в кормовій сівозміні на продуктивність багаторічних трав в умовах осушуваних органогенних ґрунтів Полісся 06.01.02. сільськогосподарські меліорації (сільськогосподарські науки) Інститут гідротехніки і меліорації УААН м. Київ 2000
8. Корж Зоя Віталіївна Екологічна оцінка застосування фітоценозів з багаторічних трав’янистих культур на осушуваних торфовищах Лісостепу України 03.00.16.

екологія

Державна агроекологічна академія України м. Київ 2001
9. Рижук Сергій Миколайович Агроекологічні особливості високоефективного використання осушуваних торфових ґрунтів Полісся і Лісостепу 06.01.01 загальне землеробство Інститут землеробства УААН м. Київ 2001
10. Нероба Віталій Миколайович Продуктивність люцерно-злакових травосумішок залежно від їх складу і удобрення на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу 06.01.12 кормовиробництво і луківництво Вінницький державний аграрний університет УААН м. Вінниця 2001
11. Галиш Федір Сергійович Агроекологічні засади основного обробітку ґрунту в коротко ротаційній сівозміні на чорноземі опідзоленому Західного Лісостепу 03.00.16.

екологія

Інститут агроекології та біотехнології УААН м. Київ 2003
12. Сербенюк Віктор Олексійович Вплив плантажної оранки та удобрення на родючість осушуваних торфово-глейових ґрунтів і продуктивність багаторічної травосуміші у Лісостепу 06.01.02. сільськогосподарські меліорації (сільськогосподарські науки) Інститут гідротехніки і меліорації УААН м. Київ 2009
13 Гера Олександр Миколайович Вплив агротехнічних заходів на родючість органогенних ґрунтів та продуктивність сівозмін 06.01.01 загальне землеробство Інститут землеробства УААН м. Київ 2010
14 Зосимчук Микола Дмитрович Продуктивність багаторічних трав залежно від агроекологічних заходів вирощування на осушуваних торфовищах західного Полісся 06.01.02. сільськогосподарські меліорації (сільськогосподарські науки) Інститут гідротехніки і меліорації НААН м. Київ 2011

 

15 Задубинна Єлизавета Валеріївна Продуктивність сої та родючість торфового органогенного ґрунту залежно від способів його обробітку і удобрення 06.01.01 загальне землеробство ННЦ «Інститут землеробства НААН» м. Київ 2012
16 Вірьовка Володимир Михайлович Ефективність використання осушуваних органогенних ґрунтів, вилучених з інтенсивного обробітку 06.01.02. сільськогосподарські меліорації (сільськогосподарські науки) Інститут водних проблем і меліорації НААН, м. Київ 2012
17 Зосимчук Оксана Анатоліївна Вирощування малопоширених кормових культур у сівозміні на осушуваних торфових ґрунтах Західного Полісся 06.01.02. сільськогосподарські меліорації (сільськогосподарські науки) Інститут водних проблем і меліорації НААН, м. Київ 2013
18 Поліщук Катерина Володимирівна Ефективність азот фіксуючих біопрепаратів у системі біологічного землеробства на меліорованих землях Волинського Полісся 06.01.02. сільськогосподарські меліорації (сільськогосподарські науки) Інститут водних проблем і меліорації НААН, м. Київ 2014
19 Тарасенко Олександра Андріївна Продуктивність сінокосів залежно від способів поліпшення старосіяних травостоїв на торфових ґрунтах Лівобережного Лісостепу 06.01.12 кормовиробництво і луківництво ННЦ «Інститут землеробства НААН» м. Київ 2014
20 Богатир Людмила Вікторівна Ефективність способів обробітку осушуваного органогенного ґрунту та удобрення за вирощування кукурудзи в Лівобережному Лісостепу 06.01.01 загальне землеробство ННЦ «Інститут землеробства НААН» м. Київ 2016

 

Докторанти, які проводили дослідження і захистили докторські дисертації за наукової консультації Слюсаря І.Т.

№ п/п Прізвище ім’я по батькові Тема дисертаційної роботи (спеціальність) Місце захисту (спец. рада) рік
1. Рижук Сергій Миколайович Агроекологічні основи ефективного використання осушуваних ґрунтів Полісся і Лісостепу України (екологія) Інститут агроекології та біотехнології УААН, м. Київ 2004
2. Вергунов Віктор Анатолійович Наукові засади природоохоронного адаптивно-ландшафтного землеробства меліорованих земель в басейнах малих річок Лісостепу України (сільськогосподарські меліорації; історія сільськогосподарських наук) Інститут гідротехніки і меліорації НААН України, м. Київ 2010