Select Page

Наукова школа Сайка В. Ф.

Наукова школа академіка НААН, доктора сільськогосподарських наук заслуженого діяча науки і техніки України, двічі лауреата Державної премії в галузі науки і техніки, лауреата премії ім. В.І. Вернадського Української екологічної академії наук Сайка Віктора Федоровича

Сайко Віктор Федорович народився в 1936 р. Закінчив у 1965 р. Українську сільськогосподарську академію (агрономічний факультет) і здобув кваліфікацію вченого агронома. Основні напрями науково-педагогічної діяльності пов’язані з галузями землеробства та рослинництва, а також теорії і практики сучасних систем стійкого, інтенсивного ґрунтозахисного землеробства. Його розробки із сортової агротехніки та наукових основ вирощування зернових культур, із питань стратегії розвитку сільського господарства – стабілізації землекористування – стали новим напрямом у землеробській науці.

За розроблення сучасних високопродуктивних ресурсозберігаючих систем стійкого землеробства, вагомий внесок до вітчизняної і світової аграрної науки і практики, результативну участь у громадській роботі держава відзначила В.Ф. Сайка багатьма нагородами –  орденами Князя Ярослава Мудрого V ступеня, «За заслуги» ІІІ ступеня, Трудового Червоного Прапора, двома орденами “Знак пошани”, медалями, Почесною грамотою Президії Верховної Ради УРСР та Почесною відзнакою Міністерства надзвичайних ситуацій, Знаком Пошани Міністерства аграрної політики України, відзнакою “За наукові досягнення” Міністерства освіти і науки України, Почесною відзнакою НААН, двічі – Державних премій СРСР та України у галузі науки і техніки.

В.Ф. Сайко опублікував понад 270 праць. Наукові праці В.Ф. Сайка широко відомі як в Україні, так і за її межами. Підготував 12 кандидатів та 5 докторів сільськогосподарських та економічних наук.

Аспіранти і науковці, які проводили дослідження за наукового керівництва Сайка В.Ф. і захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських та економічних наук

№ з/п Прізвище, ім’я та по батькові здобувача Тема дисертаційної роботи Спеціальність Місце захисту (спец. рада) Рік
1. Мороз Олег Васильович Влияние комплекса агротехнических факторов на продуктивность и качество урожая гибридов кукурузы в условиях Северной Лесостепи Украины   Інститут землеробства УААН

 

1991
2. Тараріко Юрій Олександрович Биоэнергетическая эффективность различных технологий возделывания зерновых культур с учетом их влияния на плодородие почвы   Украинский

научно-исследовательский інститут сахарной свеклы,

м. Київ

1992
3. Гора П.Ю. Комплексне застосування засобів хімізації при вирощуванні озимої пшениці за інтенсивною технологією в
умовах Центрального Лісостепу України
06.01.09.

рослинництво

Інститут землеробства УААН

 

1993
4. Гавриш В.Л. Вдосконалення інтенсивної технології ви­рощування кукурудзи в умовах Північного Лісостепу України 06.01.09.

рослинництво

Інститут землеробства УААН

 

1994
5. Тимошук О.С. Порівняльна ефективність моделей інтен­сивної і альтернативної технології вирощування озимої пшениці в умовах Північного Лісостепу України 06.01.09.

рослинництво

Інститут землеробства УААН 1995
6. Дегодюк

Станіслав

Едуардович

Агроекологічні аспекти застосування засобів хімізації і біологізації в землеробстві Північного Лісостепу України 06.01.01.

загальне землеробство

Інститут землеробства УААН 1996
7. Кононюк Ганна Володимирівна Вплив технологій вирощування на продуктивність та якість зерна озимого тритикале в умовах Північного Лісостепу України 06.01.09.

рослинництво

Інститут землеробства УААН 1997
8. Михайлов Анатолій Петрович Економічна та енергетична оцінка ефективності технологій вирощування кукурудзи на зерно в умовах Лісостепу України 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК Інститут аграрної економіки УААН 1998
9. Майстер О.А. Порівняльна продуктивність озимих зернових культур залежно від моделей технологій їх вирощування в умовах Північного Лісостепу України 06.01.09.

рослинництво

Інститут землеробства УААН 1999
10. Рогальський С.В. Еколого-енергетичні засади оптимізації землеробства Правобережного Лісостепу України (вірогідна модель сільськогосподарського виробництва Уманського району Черкаської області) 06.01.01.

загальне землеробство

Інститут землеробства УААН 2005
11. Асанішвілі Надія Миколаївна Формування врожайності і якості зерна озимої пшениці залежно від технології вирощування в умовах Північного Лісостепу України 06.01.09.

рослинництво

ННЦ «Інститут землеробства УААН» 2006
12. Дрозд М.О. Особливості формування продуктивності гречки залежно від рівня інтенсифікації технології вирощування в Північному Лісостепу України 06.01.09.

рослинництво

ННЦ «Інститут землеробства УААН» 2008

 Докторанти, які проводили дослідження і захистили докторські дисертації за наукової консультації Сайка В.Ф.

№ з/п Прізвище, ім’я та по батькові здобувача Тема дисертаційної роботи Спеціальність Місце захисту (спец. рада) Рік
1. Лобас Микола Григорович Интенсификация зернового хозяйства Украинской ССР в условиях становления рыночных отношений 08.00.05

економіка, планування, організація управління народним господарством і його галузями (сільське господарство)

Всесоюзный научно-исследова-тельский институт экономики сельского хозяйства,

ВАСХНИЛ

1991
2. Кузюра Михайло Миколайович Наукове обґрунтування технології вирощу­вання насіння кормового люпину 06.01.09.

рослинництво

Інститут землеробства УААН 1998
3. Каленська Світлана Михайлівна Агроекологічні та біологічні основи інтен­сифікації виробництва озимого жита і тритикале в Лісостепу України 06.01.09.

рослинництво

Інститут землеробства УААН 2001
4. Тараріко Юрій Олександрович Наукові основи формування моделей ста­лого розвитку агроекосистем у Лісостепу та Поліссі України 03.00.16.

екологія

 

Інститут агроекології УААН,

м. Київ

2003
5. Камінський Віктор Францевич Агробіологічні основи інтенсифікації вирощування зернобобових культур у Лісостепу України 06.01.09.

рослинництво

Інститут кормів УААН,

м. Вінниця

2006