Select Page

Спеціалізована вчена рада Д 27.361.01 із захисту докторських (кандидатських) дисертацій

При Національному науковому центрі  «Інститут землеробства НААН» з 1993 р. функціонує Спеціалізована вчена рада Д 27.361.01 із захисту докторських (кандидатських) дисертацій. За цей багаторічний період у спецраді успішно захищено 44 докторські та 294 кандидатські дисертації, чим створено потужний кадровий потенціал сільськогосподарської науки, освіти і виробництва.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.05.2017 р. № 693 Спеціалізованій вченій раді Д 27.361.01 надано право прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) сільськогосподарських наук за спеціальностями:

06.01.01 – загальне землеробство;

06.01.03 – агрогрунтознавство і агрофізика;

06.01.09 – рослинництво;

06.01.12 – кормовиробництво і луківництво

строком до 31 грудня 2019 року.

 

Склад спеціалізованої вченої ради Д 27.361.01

Голова ради:

 1. Камінський Віктор Францевич, д.с.-г.н., професор, академік НААН, директор, ННЦ «Інститут землеробства НААН», спеціальність 06.01.09.

Заступники голови:

 1. Сайко Віктор Федорович, д.с.-г.н., професор, академік НААН, радник дирекції, ННЦ «Інститут землеробства НААН», спеціальність 06.01.09;
 2. Ткаченко Микола Адамович, д.с.-г.н., старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи, ННЦ «Інститут землеробства НААН», спеціальність 06.01.03;

Вчений секретар:

 1. Асанішвілі Надія Миколаївна, к.с.-г.н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу, ННЦ «Інститут землеробства НААН», спеціальність 06.01.09.

Члени ради:

 1. Бойко Петро Іванович, д.с.-г.н, професор, головний науковий співробітник відділу, ННЦ «Інститут землеробства НААН», спеціальність 06.01.01;
 2. Булигін Сергій Юрійович, д.с.-г.н., професор, академік НААН, професор кафедри, Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН України, спеціальність 06.01.03;
 3. Вишнівський Петро Станіславович, д.с.-г.н., старший науковий співробітник, заступник директора з інноваційної та наукової діяльності, ННЦ «Інститут землеробства НААН», спеціальність 06.01.09;
 4. Дегодюк Едуард Григорович, д.с.-г.н., професор, головний науковий співробітник відділу, ННЦ «Інститут землеробства НААН», спеціальність 06.01.03;
 5. Демидась Григорій Ілліч, д.с.-г.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН України, спеціальність 06.01.12;
 6. Демиденко Олександр Васильович, д.с.-г.н., заступник директора з наукової роботи, Черкаська державна сільськогосподарська дослідна станція ННЦ «Інститут землеробства НААН», спеціальність 06.01.03;
 7. Дзюбайло Андрій Григорович, д.с.-г.н., професор, завідувач кафедри, Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка МОН України, спеціальність 06.01.09;
 8. Єщенко Володимир Омельянович, д.с.-г.н., професор, професор кафедри, Уманський національний університет садівництва МОН України, спеціальність 06.01.01;
 9. Коник Григорій Станіславович, д.с.-г.н., старший науковий співробітник, перший заступник директора, Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН, спеціальність 06.01.09;
 10. Корнійчук Микола Сергійович, д.с.-г.н., професор, головний науковий співробітник відділу, ННЦ «Інститут землеробства НААН», спеціальність 06.01.09;
 11. Корсун Світлана Георгіївна, д.с.-г.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, ННЦ «Інститут землеробства НААН», спеціальність 06.01.01;
 12. Кургак Володимир Григорович, д.с.-г.н., професор, головний науковий співробітник відділу, ННЦ «Інститут землеробства НААН», спеціальність 06.01.12;
 13. Літвінов Дмитро Вікторович, д.с.-г.н., старший науковий співробітник, в.о. завідувача відділу, ННЦ «Інститут землеробства НААН», спеціальність 06.01.01;
 14. Мазур Генріх Адольфович, д.с.-г.н, професор, академік НААН, головний науковий співробітник відділу, ННЦ «Інститут землеробства НААН», спеціальність 06.01.03;
 15. Малієнко Анатолій Митрофанович, д.с.-г.н, професор, головний науковий співробітник відділу, ННЦ «Інститут землеробства НААН», спеціальність 06.01.01;
 16. Михайлов В’ячеслав Григорович, д.с.-г.н., професор, член-кореспондент НААН, головний науковий співробітник відділу, ННЦ «Інститут землеробства НААН», спеціальність 06.01.12;
 17. Мойсієнко Віра Василівна, д.с.-г.н., професор, завідувач кафедри, Житомирський державний агроекологічний університет МОН України, спеціальність 06.01.12;
 18. Слюсар Іван Тимофійович, д.с.-г.н., професор, головний науковий співробітник відділу, ННЦ «Інститут землеробства НААН», спеціальність 06.01.12;
 19. Танчик Семен Петрович, д.с.-г.н., професор, член-кореспондент НААН, завідувач кафедри, Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН України, спеціальність 06.01.01;
 20. Цвей Ярослав Петрович, д.с.-г.н., професор, завідувач відділу, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН, спеціальність 06.01.03;
 21. Штакал Микола Іванович, д.с.-г.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу, ННЦ «Інститут землеробства НААН», спеціальність 06.01.12.

 

За інформацією просимо звертатись:  ННЦ “Інститут землеробства НААН”, вул. Машинобудівників 2-Б, смт. Чабани, Києво-Святошинський район, Київська область, 08162. Вчений секретар спецради – Асанішвілі Надія Миколаївна, тел.: (044)526-17-03, (050)5500505; e-mail ради: d27.361.01_nscia@ukr.net