Select Page

Відділ агрохімії

Витоки відділу агрохімії беруть свій початок з середини 90-х років ХІХ ст., коли було створено лабораторію агрохімії у мережі цукрозаводчиків України. лабораторію агрохімії (з 1994 р. – відділ агрохімії і фізіології рослин) у складі інституту землеробства (ННЦ «ІЗ НААН») очолювали відомі в україні і за її межами вчені – академік О.І. Душечкін, член.-кор. НАН України П.О. Дмитренко, із середини 80-х років і до 2000 р. доктор с.-г. наук, професор Е.Г. Дегодюк. роботу відділу зосереджено на вивченні і впровадженні у виробництво фундаментальних і прикладних основ сучасних агрохімії і фізіології рослин, пов’язаних з ресурсо- і природозбереженням та дотриманням екологічної рівноваги в агроландшафтах і природних ценозах.

Розроблено:

–   новітню модель відновлювального землеробства, яка передбачає максимальне залучення у біологічний кругообіг побічної продукції рослинництва;

–   комплексний підхід до нагромадження у ґрунті «біологічного» азоту;

–  розрахунковий метод визначення прогнозованого врожаю та оптимальних доз мінеральних і різних видів органічних добрив;

–  безвідходні технології з утилізації осадів стічних вод міських очисних споруд, пташиного посліду промислових птахофабрик та нафтошламомаси у шламонакопичувачах шляхом біоконверсії і виготовлення полікомпонентних біоактивних добрив;

–  рекомендації з питань раціонального застосування у землеробстві озерних сапропелів, торфів, бурого вугілля, рідкого гною та продуктів його фізичної та біологічної переробки.

Визначено:

– аспекти застосування агрохімікатів і біопрепаратів для рекультивації порушених і ремедіації нафтозабруднених земель;

–  способи одержання екологічно безпечної продукції на територіях, забруднених радіонуклідами внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

Створено:

– нормативну базу для визначення прогнозованого врожаю за ймовірних сприятливих і несприятливих, а також екстремальних погодних умов;

– нове покоління органо-мінеральних біоактивних добрив із включенням до їх складу специфічної біоти, що є універсальним засобом підвищення урожайності і ощадливості енергоресурсів.

Лабораторія відділу агрохімії і фізіології рослин атестована Українським державним центром стандартизації та сертифікації «Украгростандартсертифікація» (свідоцтво про атестацію № А10-093 від 11 червня 2010 р.).

DSC_0034Послуги, що надаються замовникам відділом агрохімії і фізіології рослин:

  • ● проведення агрохімічного обстеження сільськогосподарських угідь та надання рекомендацій з оптимізації застосування  мінеральних та різних видів органічних добрив на прогнозований урожай;
  • ●  розроблення та обґрунтування систем удобрення у сівозміні та під окремі сільськогоподарські культури;
  • ● здійснення біологічної експертизи нових вітчизняних або зарубіжних агрохімікатів для проведення їх Державної реєстрації в Україні;
  • ●  розроблення інноваційних технологій створення нового покоління органо-мінеральних біоактивних добрив на основі органічних покладів та відходів тваринництва і птахівництва (торф, озерні сапропелі, пташиний послід, гній ВРХ, осади стічних вод міських очисних споруд тощо);
  • ● адаптація «органічного землеробства» до місцевих природно-кліматичних умов замовника;
  • ● науковий супровід по створенню технологічної лінії з виробництва органо-мінеральних і біоактивних добрив на основі пташиного посліду і сапропелю озерного;
  • ● перетворення фугату після метанового бродіння органічної маси для одержання біомаси або метанового бродіння;
  • розроблення технологій по біоремедіації земель забруднених нафтою внаслідок аварійних розливів, проведення біоконверсії нафтошламомаси у шламонакопичувачах;
  • технології і рекомендації комплексного відновлення засолених земель (солончаки, солонці) шляхом проведення водо,- хемо,- агро,- біо і фітомеліорацій.

Відділ очолює кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник Станіслав Едуардович Дегодюк. Тел.: (044)526-22-77 e-mail: s.degodyuk@ukr.net