Select Page

Засідання спеціалізованої вченої ради 27.12.2018

27 грудня 2018 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.361.01 при ННЦ «Інститут землеробства НААН» відбудеться захист дисертаційної роботи Панахид Галини Ярославівни на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук на тему: «Агробіологічні та технологічні основи формування продуктивності різновікових лучних фітоценозів у Західному Лісостепу» за спеціальністю 06.01.12 – кормовиробництво і луківництво.

Науковий консультант – доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Коник Григорій Станіславович, перший заступник директора з наукової роботи Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН.

Офіційні опоненти:

Демидась Григорій Ілліч, доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри кормовиробництва, меліорації і метеорології Національного університету біоресурсів і природокористування МОН України;

Бахмат Микола Іванович, доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри рослинництва, селекції та насінництва Подільського державного аграрно-технічного університету МОН України;

Гетман Надія Яківна, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу польових кормових культур, сіножатей і пасовищ Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН.

Автореферат (посилання)

Дисертація (посилання)

Відгуки офіційних опонентів:

Демидась Григорій Ілліч (посилання)

Бахмат Микола Іванович (посилання)

Гетман Надія Яківна (посилання)

Facebook спільнота

Ваш кошик