Select Page

Актуальні проблеми та інновації в сучасному землеробстві

21 листопада 2018 р. у Національному науковому центрі «Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України» відбулася науково-практична конференція молодих учених і спеціалістів «Актуальні проблеми та інновації в сучасному землеробстві» до 100-річчя Національної академії аграрних наук України). У конференції взяли участь молоді учені ННЦ «Інститут землеробства НААН», Інституту садівництва НААН, Інституту агроекології і природокористування НААН, Панфильської дослідної станції, Черкаської державної сільськогосподарської дослідної станції та інших наукових установ та навчальних закладів. Доповідь заслухана методичною комісією у складі: доктора с.-г. наук Ткаченка М.А., академіка Мазура Г.А., член-кореспондента НААН Михайлова В.Г., докторів с.-г. наук Слюсаря І.Т., Бойка П.І., Мартинюка І.В., Дегодюка Е.Г., Кургака В.Г., кандидатів с.-г. наук Щербини О.З., Личук Г.І., Юли В.М., Гаврилова С.О., Стариченка В.М., Ткаченка А.М., Борис Н.Є., Мушик Б.В., Заїки Є.В. Не обійшлося без інновацій: для кращої презентації доповідей було використано сучасну сенсорну інтерактивну дошку. Ні одна доповідь не залишалася без питань, більше того – окремі презентації супроводжувалися бурхливими дискусіями. Голова методичної комісії – доктор с.-г. наук Ткаченко Микола Адамович при підведенні підсумків конференції відзначив високий рівень підготовки доповідачів, а член-кореспондента НААН Михайлов В.Г. побажав молодим вченим надалі працювати над дослідженнями і вдосконалювати свої вміння. Перше місце за найкращу доповідь отримав Пархоменко Мирослав Миколайович з доповіддю «Гумусний стан дерново-підзолистого ґрунту за тривалого використання у сівозмінах технологій різного рівня біологізації», друге – Торбанюк Марія Вікторівна з доповіддю «Оцінка комбінаційної здатності ознаки “Вміст лікопену” у плодах помідора в системі діалельних схрещувань», дипломом третього ступеня нагороджено Левченко Ольгу Сергіївну за доповідь «Вміст крохмалю в зерні тритикале озимого та його взаємозв’язок з іншими господарсько-цінними ознаками». Призи глядацьких симпатій отримали Шостак Наталія Олександрівна та Кудря Сергій Олександрович. Переможці були відзначені дипломами та заохочувальними призами. Конференція була завершена груповим фото та круглим столом, де продовжилися дискусії та обмін досвідом. Прохолодна погода за вікном не порушила теплу і дружню атмосферу, яка панувала серед молодих вчених.

Facebook спільнота

Ваш кошик