Select Page

Симпозіум з науково-технічного співробітництва між м. Дуньин (КНР) і м. Києвом (Україна)

20 серпня 2018 року відбувся Симпозіум з науково-технічного співробітництва між м. Дуньин (КНР) і м. Києвом (Україна). У роботі симпозіуму взяли участь делегація уряду та керівників інноваційних підприємств м. Дуньин (КНР), представники наукових установ Національної академії аграрних наук України, вищих навчальних закладів, експерти і фахівці в галузях сільського і лісового господарства, тваринництва, рибництва та ін. Від Національного наукового центру «Інститут землеробства НААН» з доповіддю на тему: «Інноваційні технології виробництва органо-мінеральних біоактивних добрив для інтенсивного і органічного землеробства» виступив завідувач відділу агрохімії, кандидат с.-г. наук С. Е. Дегодюк. В учасників симпозіуму викликала непересічну зацікавленість надана Станіславом Едуардовичем інформація, зокрема, з питань біологічної експертизи препаратів удобрювальної дії виробництва КНР та щодо впровадження інноваційних технологій по створенню органо-мінеральних біоактивних добрив, особливо на місцевій органічній сировині. За результатами симпозіуму намічено шляхи можливого співробітництва у галузі сільськогосподарської науки і практики.

Facebook спільнота

Ваш кошик