Select Page

Засідання спеціалізованої вченої ради 20.09.2018

20 вересня 2018 року о 10 годині  на  засіданні  спеціалізованої вченої ради Д 27.361.01 при ННЦ «Інститут землеробства НААН» відбудеться захист дисертаційної роботи Пую Василя Лазаровича на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук на тему: «Наукові основи формування та використання кормових фітоценозів у Лісостепу західному» за спеціальністю 06.01.12 – кормовиробництво і луківництво.

Науковий консультант – доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Бахмат Микола Іванович, професор кафедри рослинництва, селекції і насінництва Подільського державного аграрно-технічного університету МОН України.

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор Кургак Володимир Григорович, головний науковий співробітник відділу кормовиробництва ННЦ «Інститут землеробства НААН»;

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Ковтун Катерина Петрівна, головний науковий співробітник відділу польових кормових культур, сіножатей та пасовищ Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН;

доктор сільськогосподарських наук, професор Рахметов Джамал Бахлулович, заступник директора з наукової роботи (інноваційний розвиток), завідувач відділу культурної флори Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАН України.

Автореферат (посилання)

Дисертація (посилання)

Відгуки офіційних опонентів:

Кургак Володимир Григорович (посилання)

Ковтун Катерина Петрівна (посилання)

Рахметов Джамал Бахлулович (посилання)

Відгук додаткового опонента – Демидася Григорія Ілліча (посилання)

Facebook спільнота

Ваш кошик