Select Page

Приймання дослідів у ННЦ «Інститут землеробства НААН»

15 червня 2018 року у Національному науковому центрі «Інститут землеробства НААН» у відділенні землеробства і рослинництва розпочала роботу комісія з перевірки стану закладання польових досліджень та приймання дослідів. Комісією було проаналізовано стан закладання дослідів, дотримання методики ведення польових досліджень, відповідність проходження фенофаз та ін. У результаті роботи комісії було перевірено стаціонарні та тимчасові досліди і встановлено, що в умовах поточного року стан рослин задовільний. Дослідниками було відмічено, що технологічні операції виконувалися вчасно.

У ході обстеження було констатовано, що підвищені температурні показники та недостатня кількість опадів весняного періоду внесли корективи у онтогенез рослин, а саме, спостерігається скорочення періоду проходження фенологічних фаз рослинами і зміна періоду вегетації рослин.

Загалом комісія визнала стан закладання дослідів задовільним. У ході роботи комісії було відмічено, що  співробітники відділу інтенсивних адаптивних технологій зернових колосових культур і кукурудзи (завідувач відділу Юла Володимир Михайлович, канд. с.-г. наук) навіть у досить екстремальних погодних умовах поточного року зуміли якісно організувати роботу і максимально використати біологічний потенціал рослин, що в подальшому забезпечить отримання достовірної наукової інформації стосовно ефективності інноваційних елементів технології вирощування сільськогосподарських культур.

Facebook спільнота

Ваш кошик