Select Page

Стан посівів зернових культур у регіоні діяльності ННЦ „Інститут землеробства НААН” на 19 квітня 2018 р.

Середня температура повітря у регіоні діяльності ННЦ „Інститут землеробства НААН” за період із 12 по 18 квітня склала 13,5°С, за норми для першої декади квітня 8,2°С. Максимальна температура повітря у найтепліші дні (15 квітня) підвищувалась до 24,3°С, мінімальна – у найхолодніші ночі (12 квітня) знижувалась до 4,6°С. Опадів за звітний період не було. Температура 0-10 см шару ґрунту на звітну дату становила 11,5°С.

Агрометеорологічні умови упродовж звітного періоду були сприятливими для розвитку озимих зернових культур та проведення сівби ранніх ярих зернових культур. Посіви озимих зернових культур у регіоні діяльності ННЦ „Інститут землеробства НААН” на звітну дату знаходились переважно у доброму стані.

Рослини пшениці озимої у регіоні діяльності ННЦ «Інститут землеробства НААН» перебували на ІV етапі органогенезу за Куперман (фаза трубкування), або на 30 стадії розвитку за ВВСН. Довжина здорового, опалесцентного конуса наростання 1,4 мм. Густота рослин 420-460 шт/м2, коефіцієнт кущіння 3,2-3,4. Висота рослин 22-24 см.

Рослини тритикале озимого у регіоні діяльності ННЦ «Інститут землеробства НААН» перебувають на початку V етапу органогенезу за Куперман (фаза трубкування), або на 31 стадії розвитку за ВВСН. Довжина здорового, опалесцентного конуса наростання 2,2-2,6 мм залежно від сорту і удобрення. Густота рослин 420-480 шт/м2. Коефіцієнт кущіння 3,3-3,6. Висота рослин 25-28 см.

Рослини жита озимого знаходяться на V етапі органогенезу за Куперман, або 32 стадія розвитку за ВВСН. Довжина здорового, опалесцентного конуса наростання – 5,5-6,0 мм. Густота рослин 410-460 шт/м2. Коефіцієнт кущіння 3,9-4,4. Висота рослин 28-30 см.

За результатами моніторингу фітосанітарного стану посівів озимих зернових культур проведеного 18.04.2018 р. на ураженість рослин хворобами відмічено ураженість рослин  сніговою пліснявою (на нижніх листках). Розвиток хвороби становив на пшениці озимій до 15% до 75%. Відмічено ураження рослин борошнистою росою. Розвиток хвороби досягав1,0% за поширеності до 17%.

За подальших сприятливих для розвитку хвороб погодних умов (висока вологість повітря, тривалі і часті роси, дощова тепла погода, часті дощі з вітрами, тощо) рекомендовано обприскування посівів зернових колосових культур одним із фунгіцидів: Абакус, мк.е. (1,25-1,75 л/га); Імпакт 500 КC, 0,25л/га; Рекс Дуо, к.с., 0,4-0,6 л/га; Топсін -М, З.П., 1,0 л/га; Фалькон 460 ЕС, КЕ (0,4-0,6 л/га), Фолікур 250 ЕW, ЕВ, 0,5-1,0 л/га або інші аналоги.

Фітосанітарна ситуація вимагає постійного моніторингу шкідливих організмів для прийняття своєчасних рішень щодо захисту посівів на кожному конкретному полі.

На даний час вся увага виробничників і науковців сконцентрована на проведенні другого азотного підживлення, яке проводять на всіх площах, зайнятих озимими культурами на початку виходу рослин у трубку (IV етап органогенезу). Дози азотних добрив при цьому корегуються з урахуванням попередньо внесених. Якщо при відновленні вегетації було внесено 50-60 кг/га азоту, то на IV етапі потрібно довнести 40-50 кг/га, а за внесення 20-30 кг/га в перший період – 60-70 кг/га на IV етапі.

В умовах цьогорічної весни гостро постане питання контролювання забур’яненості у посівах озимих зернових культур. Для надійного контролю дводольних бур’янів слід провести обробіток посівів озимих зернових колосових культур гербіцидами групи сульфанілсечовини – Гранстар, Логран, Пік, Лінтур, Гроділ Максі, Гроділ Голд, Калібр, Елай Супер, Мушкет та інші за застосування рекомендованих виробником препаратів норм. За присутності у посіві, озимих, зимуючих і ярих злакових бур’янів доцільно провести обробіток посівів баковою сумішшю одного з вищезгаданих препаратів сульфанілсечовини у поєднанні з Пумою Супер, Аксіалом, або іншими ефективно діючими грамініцидами.

Добре розвинені посіви озимих зернових культур із достатньою густотою пагонів кущення (більше 1000 шт./м2), особливо висіяні після кращих попередників за інтенсивних технологій вирощування на III-IV етапах органогенезу доцільно обробити ретардантами. Для обробляння посівів застосовують препарати дозволені до використання в Україні Переліком пестицидів і агрохімікатів у поточному році.

Результативним прийомом весняного догляду за озиминою є застосування у позакореневе підживлення мікродобрив, що містять хелатні форми мікроелементів та стимуляторів росту нового покоління, що посилюють обмінні процеси в рослинах, підвищують їх стійкість до несприятливих погодних умов (нестача вологи в ґрунті, підвищення або зниження температури), сприяють додатковому використанню закладеного в них потенціалу та поліпшенню якості зерна. Оптимальними термінами для використання мікродобрив та стимуляторів росту є кінець кущення – початок трубкування.

Facebook спільнота

Ваш кошик