Select Page

Стан посівів зернових культур у регіоні діяльності ННЦ „Інститут землеробства НААН” на 11 січня 2018 р.

Середня температура повітря у регіоні діяльності ННЦ „Інститут землеробства НААН” за період із 4 по 10 січня склала 1,1 °С, що на 6,1°С вище за норму для першої декади січня. Максимальна температура повітря у найтепліші дні (7 січня) підвищувалась до 6,7 °С, мінімальна – у найхолодніші ночі (9 січня) знижувалась до мінус 4,2 °С. Кількість опадів, переважно у вигляді дощу, за звітний період склала 10,2 мм, за норми для першої декади січня 18 мм. Температура ґрунту на глибині 5 см на звітну дату становила 0 °С. Розрахункова критична температура вимерзання добре розвиненої з осені пшениці озимої середньої морозостійкості на початку січня по Київській області, за даними Українського гідрометеорологічного центру, становила мінус 13-15°С. Глибина промерзання ґрунту на звітну дату становила 4-6 см. Сніговий покрив відсутній.

Внаслідок зниження середньодобових температур повітря в останні 3 доби звітного періоду до від’ємних значень рослини озимих зернових культур перейшли до стану зимового спокою. Але в попередні 4 доби звітного періоду у рослинах озимини спостерігалися повільні ростові процеси, внаслідок чого на посівах відмічалися природні і закономірні зміни морфофізіологічних параметрів рослин: помірне збільшення розмірів конусів наростання, коефіцієнтів кущіння, маси рослин. Такі агрометеорологічні умови призводили до витрачання накопичених у недостатній кількості запасних поживних речовин рослинами озимих зернових культур та послаблення їх зимостійкості.

Рослини пшениці озимої у регіоні діяльності ННЦ «Інститут землеробства НААН» перебувають на ІІ етапі органогенезу за Куперман (фаза кущіння), або на 27-28 стадіях розвитку за ВВСН. Висота рослин пшениці 14,0-17,0 см. Довжина здорового, опалесцентного конуса наростання 0,35-0,40 мм, залежно від сорту і удобрення. Густота рослин 440-520 шт/м2. Коефіцієнт кущіння 3,5-3,7. Маса 100 сирих рослин складає 120-135 г. Стан посівів добрий.

Рослини тритикале озимого у регіоні діяльності ННЦ «Інститут землеробства НААН» перебувають на початку ІІІ етапу органогенезу за Куперман (фаза кущіння), або на 28-29 стадіях розвитку за ВВСН. Висота рослин 14,0-17,0 см. Довжина здорового, опалесцентного конуса наростання 0,53-0,55 мм залежно від сорту і удобрення. Густота рослин 380-420 шт/м2. Коефіцієнт кущіння 3,3-3,6. Маса 100 сирих рослин складає 140-180 г. Стан посівів добрий.

Рослини жита озимого знаходяться на ІІІ етапі органогенезу за Куперман, або 29 стадія розвитку за ВВСН. Довжина здорового, опалесцентного конуса наростання – 0,80-0,85 мм. Густота рослин 420-450 шт/м2. Висота рослин 16,0-20,0 см Коефіцієнт кущіння 3,5-4,0. Стан посівів добрий. Маса 100 сирих рослин становить 175-200 г.

За оперативною інформацією відділу з питань розвитку галузі рослинництва Департаменту агропромислового розвитку Київської обласної держадміністрації сходи озимих зернових культур у області отримані на 100,0 % площ (192,0 тис. га). З них 89,6 % (171,9 тис. га) знаходяться у доброму стані, 9,3 % (17,9 тис. га) – у задовільному, на 1,1 % площ (2,2 тис. га) – посіви слабкі та зріджені. У розрізі культур сходи пшениці озимої отримані на 100,0 % площ (177,0 тис. га), з них 89 % (157,4 тис. га) знаходяться у доброму стані, 9,8 % (17,4 тис. га) – у задовільному, на 1,2 % площ (2,2 тис. га) – посіви слабкі та зріджені. Сходи жита озимого отримані на 100,0 % площ (9,8 тис. га), з них 96,9 % (9,5 тис. га) знаходяться у доброму стані, 3,1 % (0,3 тис. га) – у задовільному. Сходи ячменю озимого отримані на 100,0 % площ (5,2 тис. га), з них 96,2 % (5,0 тис. га) знаходяться у доброму стані, 3,8 % (0,2 тис. га) – у задовільному.

Такий стан озимих зернових культур вимагає проведення постійного моніторингу посівів. При визначенні життєздатності рослин озимих культур особливу увагу слід приділити динаміці витрачання вуглеводів, стану конусів наростання, температурному режиму на глибині залягання вузлів кущіння, фітосанітарному стану посівів. Подальшій успішній перезимівлі озимих зернових культур сприятимуть умови не жорсткої зими, без різких коливань температурного режиму за достатнього і стабільного снігового покриву.

Facebook спільнота

Ваш кошик