Select Page

Засідання спеціалізованої вченої ради 30.11.2017

30 листопада 2017 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.361.01 при ННЦ «Інститут землеробства НААН» відбудеться захист дисертаційної роботи Катеринчук Ірини Миколаївни на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук на тему: «Формування продуктивності насіннєвих посівів ріпаку ярого залежно від елементів технології вирощування в північній частині Правобережного Лісостепу» за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво.

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Вишнівський Петро Станіславович, заступник директора з інноваційної та наукової діяльності, завідувач відділу інноваційної діяльності та економіки ННЦ «Інститут землеробства НААН».

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Коник Григорій Станіславович, перший заступник директора Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН;

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Поляков Олександр Іванович, завідувач відділу агротехнологій та впровадження Інституту олійних культур НААН.

Автореферат (посилання)

Дисертація (посилання)

Відгуки офіційних опонентів:

Коник Григорій Станіславович (посилання)

Поляков Олександр Іванович (посилання)

 

30 листопада 2017 року о 12 годині  на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.361.01 при ННЦ «Інститут землеробства НААН» відбудеться захист дисертаційної роботи Кнігніцької Любові Петрівни на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук на тему: «Ефективність способів основного обробітку ґрунту й удобрення за вирощування льону-довгунця в умовах Передкарпаття» за спеціальністю 06.01.01 – загальне землеробство.

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор Волощук Мирослав Дмитрович, завідувач кафедри агрохімії і ґрунтознавства ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника МОН України.

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор Малієнко Анатолій Митрофанович, головний науковий співробітник відділу обробітку ґрунту і боротьби з бур’янами ННЦ «Інститут землеробства НААН»;

доктор сільськогосподарських наук, професор Шувар Іван Антонович, професор кафедри технологій у рослинництві Львівського національного аграрного університету МОН України.

Автореферат (посилання)

Дисертація (посилання)

Відгуки офіційних опонентів:

Малієнко Анатолій Митрофанович (посилання)

Шувар Іван Антонович (посилання)

Facebook спільнота

Ваш кошик