Select Page

Засідання спеціалізованої вченої ради 05.10.2017

5 жовтня 2017 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.361.01 при ННЦ «Інститут землеробства НААН» відбудеться захист дисертаційної роботи Шкляра Віталія Миколайовича на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук на тему: «Гумусний стан сірого лісового ґрунту за хімічної меліорації та різних систем удобрення» за спеціальністю 06.01.03 – агроґрунтознавство і агрофізика.

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН Мазур Генріх Адольфович, головний науковий співробітник відділу агроґрунтознавства і ґрунтової мікробіології ННЦ «Інститут землеробства НААН».

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН Булигін Сергій Юрійович, професор кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М. К. Шикули Національного університету біоресурсів та природокористування України МОН України;

доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН Польовий Володимир Мефодійович, директор Інституту сільського господарства Західного Полісся НААН.

Автореферат (посилання)

Дисертація (посилання)

Відгуки офіційних опонентів:

Булигін Сергій Юрійович (посилання)

Польовий Володимир Мефодійович (посилання)

 

5 жовтня 2017 року о 12 годині  на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.361.01 при ННЦ «Інститут землеробства НААН» відбудеться захист дисертаційної роботи Борис Наталії Євгенівни на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук на тему: «Продуктивність кукурудзи за різних способів основного обробітку ґрунту та сівби в короткоротаційній сівозміні Правобережного Лісостепу» за спеціальністю 06.01.01 – загальне землеробство.

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор Малієнко Анатолій Митрофанович, головний науковий співробітник відділу обробітку ґрунту і боротьби з бур’янами ННЦ «Інститут землеробства НААН».

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор Цвей Ярослав Петрович, завідувач відділу агроекомоніторингу і проблем землеробства Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН;

доктор сільськогосподарських наук, доцент Цюк Олексій Анатолійович, професор кафедри землеробства та гербології Національного університету біоресурсів і природокористування України МОН України.

Автореферат (посилання)

Дисертація (посилання)

Відгуки офіційних опонентів:

Цвей Ярослав Петрович (посилання)

Цюк Олексій Анатолійович (посилання)

 

Facebook спільнота

Ваш кошик