Select Page

Засідання спеціалізованої вченої ради 16.03.2017

16 березня 2017 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.361.01 при ННЦ «Інститут землеробства НААН» відбудеться захист дисертаційної роботи Рябоконя Тараса Михайловича на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук на тему: «особливості формування урожаю сортів гороху різного морфотипу залежно від рівня інтенсифікації технології вирощування в північній частині Правобережного Лісостепу» за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво.

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН Камінський Віктор Францевич, директор ННЦ «Інститут землеробства НААН».

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН Петриченко Василь Флорович, радник з наукової роботи при дирекції  Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН;

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Присяжнюк Олег Іванович, завідувач лабораторії математичного моделювання та інформаційних технологій Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН.

Автореферат (посилання)

Дисертація (посилання)

Відгуки офіційних опонентів:

Петриченко Василь Флорович (посилання)

Присяжнюк Олег Іванович (посилання)

 

16 березня 2017 року о 12 годині  на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.361.01 при ННЦ «Інститут землеробства НААН» відбудеться захист дисертаційної роботи Мушик Богдани Василівни на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук на тему: «Особливості формування продуктивності вівса голозерного і плівчастого в північній частині Правобережного Лісостепу» за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво.

Науковий керівник – кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Юла Володимир Михайлович, завідувач відділу адаптивних інтенсивних технологій зернових колосових культур і кукурудзи ННЦ «Інститут землеробства НААН».

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор Саблук Василь Трохимович, завідувач відділу фітопатології і ентомології Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН;

кандидат сільськогосподарських наук, доцент Антал Тетяна Володимирівна, доцент кафедри рослинництва Національного університету біоресурсів і природокористування України МОН України.

Автореферат (посилання)

Дисертація (посилання)

Відгуки офіційних опонентів:

Саблук Василь Трохимович (посилання)

Антал Тетяна Володимирівна (посилання)

Facebook спільнота

Ваш кошик