Select Page

Засідання спеціалізованої вченої ради 08.12.2016

8 грудня 2016 року о 10 годині  на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.361.01 при ННЦ «Інститут землеробства НААН» відбудеться захист дисертаційної роботи Бордуна Романа Миколайовича на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук на тему: «Ерозійна стійкість агроландшафтів в системі ґрунтозахисного контурно-меліоративного землеробства північно-східного Лісостепу» за спеціальністю 06.01.01 – загальне землеробство.

Науковий керівник – кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Шевченко Іван Павлович, завідувач відділу сільськогосподарського землекористування та захисту ґрунтів від ерозії ННЦ «Інститут землеробства НААН».

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН Танчик Семен Петрович, завідувач кафедри землеробства і гербології Національного університету біоресурсів і природокористування України МОН України;

кандидат сільськогосподарських наук, доцент Давиденко Геннадій Анатолійович, доцент кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії Сумського національного аграрного університету МОН України.

Автореферат (посилання)

Дисертація (посилання)

Відгуки офіційних опонентів:

Танчик Семен Петрович (посилання)

Давиденко Геннадій Анатолійович (посилання)

8 грудня 2016 року о 12 годині  на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.361.01 при ННЦ «Інститут землеробства НААН» відбудеться захист дисертаційної роботи Сладковської Тетяни Анатоліївни на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук на тему: «Урожайність  насіння багаторічних злакових трав залежно від елементів технології вирощування в умовах  Полісся України» за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво.

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор Мойсієнко Віра Василівна, завідувач кафедри рослинництва Житомирського національного агроекологічного університету  МОН України.

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Коник Григорій Станіславович, перший заступник директора Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН;

доктор сільськогосподарських наук, професор Кірілеско Олексій Леонтійович, старший науковий співробітник лабораторії технологій вирощування зернових та технічних культур Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН.

Автореферат (посилання)

Дисертація (посилання)

Відгуки офіційних опонентів:

Коник Григорій Станіславович (посилання)

Кірілеско Олексій Леонтійович (посилання)

Facebook спільнота

Ваш кошик