Select Page

Засідання спеціалізованої вченої ради 03.11.2016

3 листопада 2016 року о 10 годині  на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.361.01 при ННЦ «Інститут землеробства НААН» відбудеться захист дисертаційної роботи Сторожик Лариси Іванівни на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук на тему: «Агробіологічні основи формування агрофітоценозів сорго цукрового як біоенергетичної культури в Степу та Лісостепу України» за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво.

Науковий консультант – доктор сільськогосподарських наук, професор Балан Василь Миколайович, головний науковий співробітник лабораторії насінництва та насіннєзнавства буряків і біоенергетичних культур Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН.

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор Дзюбайло Андрій Григорович, завідувач кафедри екології та географії Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка МОН України;

доктор сільськогосподарських наук, професор Рахметов Джамал Бахлулович, завідувач відділу нових культур Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАН України;

доктор сільськогосподарських наук, професор Гопцій Тетяна Іванівна, професор кафедри генетики, селекції та насінництва Харківського національного  аграрного університету ім. В. В. Докучаєва МОН України.

Автореферат (посилання)

Дисертація (посилання)

Відгуки офіційних опонентів:

Дзюбайло Андрій Григорович (посилання)

Рахметов Джамал Бахлулович (посилання)

Гопцій Тетяна Іванівна (посилання)

Facebook спільнота

Ваш кошик