Select Page

30 червня 2016 року о 10 годині  на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.361.01 при ННЦ «Інститут землеробства НААН» відбудеться захист дисертаційної роботи Цимбала Ярослава Станіславовича на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук на тему: «Добір кормових культур для зеленого конвеєра за різного удобрення у Правобережному Лісостепу» за спеціальністю 06.01.12 – кормовиробництво і луківництво.

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор Кургак Володимир Григорович, ННЦ «Інститут землеробства НААН», завідувач відділу кормовиробництва і луківництва.

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор Мойсієнко Віра Василівна, Житомирський національний агроекологічний університет МОН України, завідувач кафедри рослинництва;

кандидат сільськогосподарських наук, доцент Ковбасюк Павло Ульянович, Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН України, доцент кафедри кормовиробництва, меліорації і метеорології.

Автореферат (посилання)

Дисертація (посилання)

Відгуки офіційних опонентів:

Мойсієнко Віра Василівна (посилання)

Ковбасюк Павло Ульянович (посилання)

 

30 червня 2016 року о 12 годині  на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.361.01 при ННЦ «Інститут землеробства НААН» відбудеться захист дисертаційної роботи Панчишина Василя Зеноновича на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук на тему: «Продуктивність сумісних посівів вівса з бобовими та капустяними культурами залежно від елементів технології вирощування в умовах Полісся» за спеціальністю 06.01.12 – кормовиробництво і луківництво.

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор Мойсієнко Віра Василівна, Житомирський національний агроекологічний університет МОН України, завідувач кафедри рослинництва.

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, Демидась Григорій Ілліч, Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН України, завідувач кафедри кормовиробництва, меліорації і метеорології;

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Бугрин Любомир Мирославович, Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН, завідувач лабораторії польового та лучного кормовиробництва.

Автореферат (посилання)

Дисертація (посилання)

Відгуки офіційних опонентів:

Демидась Григорій Ілліч (посилання)

Бугрин Любомир Мирославович (посилання)