Select Page

3 грудня 2015 року о 10 годині  на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.361.01 при ННЦ «Інститут землеробства НААН» відбудеться захист дисертаційної роботи Лехмана Олександа Валерійовича на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук на тему: «Продуктивність вівса та його сумішей з бобовими культурами залежно від технологічних заходів вирощування на корм у Правобережному Лісостепу» за спеціальністю 06.01.12 – кормовиробництво і луківництво.

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Гетман Надія Яківна, головний науковий співробітник відділу польових кормових культур, сіножатей та пасовищ Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН.

Автореферат (посилання)

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор Кургак Володимир Григорович, завідувач відділу кормовиробництва і луківництва ННЦ «Інститут землеробства НААН»;

Відгук офіційного опонента (посилання)

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Бугрин Любомир Мирославович, завідувач відділу кормовиробництва Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН.

Відгук офіційного опонента (посилання)

3 грудня 2015 року о 12 годині  на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.361.01 при ННЦ «Інститут землеробства НААН» відбудеться захист дисертаційної роботи Кобиренко Юлії Олександрівни на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук на тему: «Поверхневе поліпшення низинних лук всіванням багаторічних бобових трав в умовах Лісостепу Західного» за спеціальністю 06.01.12 – кормовиробництво і луківництво.

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор Мащак Ярослав Іванович, головний науковий співробітник лабораторії польового та лучного кормовиробництва Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН.

Автореферат(посилання)

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор,  заслужений діяч науки і техніки України Слюсар Іван Тимофійович, головний науковий співробітник відділу сівозмін і землеробства на меліорованих землях ННЦ „Інститут землеробства НААН“;

Відгук офіційного опонента (посилання)

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Векленко Юрій Анатолійович, завідувач відділу польових кормових культур, сіножатей та пасовищ Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН.

Відгук офіційного опонента (посилання)